Ulomki

39.90 

 • knjiga z rešenimi nalogami
 • dostop do e – učilnice z video razlagami nalog iz knjige
 • delovni zvezek
 • več kot 1300 rešenih primerov (podroben opis najdeš spodaj)
 • podpora v FB skupini
 • od 6. razreda do konca srednje šole
 • brezplačna dostava

V knjigi najdeš več kot 1300 rešenih primerov iz ulomkov. Primerna je za osnovnošolce od 6. razreda dalje in srednješolce, saj so rešeni tako lažji kot tudi težji primeri. Naloge so rešene brez izpuščenih korakov in z vsemi potrebnimi formulami.

Ob nakupu knjige dobiš dostop do e učilnice v kateri te čaka video razlaga za vse primere, ki so rešeni v knjigi. 

To pa še ni vse. Dobiš tudi dostop do FB skupine, v kateri ti bomo pomagali pri reševanju tvojih nalog (vseh, ne samo ulomkov:)). 

Da bo tvoj fokus res usmerjen samo v reševanje nalog in učenje, ti bom na mail poslala tudi delovni zvezek, v katerega sem prepisala navodila vseh nalog iz knjige. 

 

Knjiga zajema naslednja poglavja:

 • Deli celote
 • Ulomki kot količniki
 • Računanje celote in delov celote
 • Razširjanje in krajšanje ulomkov
 • Upodobitev ulomkov na številski premici
 • Urejanje ulomkov po velikosti
 • Ulomki in decimalna števila
 • Seštevanje in odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci
 • Seštevanje in odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci
 • Množenje ulomkov
 • Deljenje ulomkov
 • Številski izrazi
 • Besedilne naloge
 • Algebrski ulomki
 • Računanje z algebrskimi ulomki
 • Naloge iz NPZ za 6. razred
 • Naloge iz NPZ za 9. razred
 • Naloge na poklicni in splošni maturi

Ulomki so snov, ki se pojavi v vsakem razredu in letniku srednje šole. Ker se nadgrajuje, nastanejo velike težave, če zaškripa že pri osnovah. Zelo težko boš reševal/a enačbe z ulomki v 9. razredu in 1. letniku, če si pozabil/a kako ulomke seštevamo in odštevamo, ter kako jih množimo in delimo.

Zato je zelo, zelo, zelo pomembno, da se učiš sproti. Ker v višjih razredih ti ne bo nihče več razlagal osnovnih računskih operacij z ulomki.

Ulomki se pojavljajo tudi pri drugih snoveh. Velikokrat vidim, da učenec ali dijak, ki sicer obvlada neko snov (npr. geometrijo) popolnoma “zmrzne”, ko zagleda, da so količine podane v ulomkih:(

Zakaj je knjiga Ulomki dober nakup?
 • Na 240 straneh je razloženo vse kaj moraš vedeti o ulomkih od 6. razreda dalje. Knjiga te bo spremljala več let. Učitelji v višjih razredih in letnikih ne razlagajo več osnov (ali jih samo na hitro preletijo), učence pa je velikokrat sram vprašati, če ne razumejo. Še posebej, če gre za staro snov.
 • Ker prejmeš tudi video razlage vseh nalog. Te so primerne, če si bolj slušni tip ali dislektik. Lahko tudi kombiniraš. Kak dan nam bolj paše pisna, kak dan pa ustna razlaga.
 • V knjigi ni nobenega kompliciranja, zapletenih izrazov in dolgovezenja. Trudila sem se, da so razlage razumljive. Tudi težje naloge:)
 • Knjiga sledi učnemu načrtu v šolah. Nastala je na podlagi 20+ let inštrukcij. V njej so zajete tako osnovne kot težje naloge. Vključila sem tudi tiste, ki se po mojih izkušnjah najpogosteje pojavljajo na testih in preverjanjih.
 • Ker verjamem, da zmoreš. Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude.💙

 

Kaj pravijo kupci knjig Znam za 5?

 

 

Scroll to Top