POGOJI POSLOVANJA

 

SPLOŠNI POGOJI

Spletno stran www.znamza5.si (v nadaljevanju spletna stran) upravlja MAT.S, Spletno izobraževanje in druge storitve, Urška Mataln s.p, Splavarski prehod 5a, 2000 Maribor (v nadaljevanju ponudnik/podjetje).

Vsak kupec in uporabnik spletne strani se je dolžan seznaniti s pogoji uporabe in nakupa. Pogoji poslovanja veljajo od dne 25.9. 2017 dalje in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo brez izrecnega obvestila. Novi pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani in zamenjajo stare.

Uporabnike spletnih strani, mlajše od 18 let, v poslovnem svetu zastopajo starši oziroma zakoniti zastopniki. Prav tako naj otroci mlajši od 18 let pred sporočanjem naslova za elektronsko pošto ali drugih osebnih podatkov vprašajo za dovoljenje starše ali skrbnike, ki naj si preberejo te pogoje poslovanja.

 

PODATKI O PODJETJU/PONUDNIKU

PODJETJE: MAT.S, Spletno izobraževanje in druge storitve, Urška Mataln s.p.

NASLOV: Splavarski prehod 5a, 2000 Maribor

DAVČNA ŠTEVILKA: 67121454

MATIČNA ŠTEVILKA: 8025304000

TRR (odprt pri banki Delavska hranilnica d.d.): SI56 6100 0001 7538 723

Nisem davčni zavezanec. DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. Člena ZDDV.

 

KONTAKTNI PODATKI

Mail: info@znamza5.si

Spletna stran: www.znamza5.si

Telefon: 070/153-255

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina spletne strani www.znamza5.si je zaščiteno avtorsko delo. Vse pravice nad dokumenti na strani www.znamza5.si so pridržane. Posredovanje vsebin, reprodukcija ali distribuiranje po delih ali v celoti na kakršenkoli način in na kateremkoli mediju, javna priobčitev ali predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja.

Vsebino spletne strani sme uporabnik uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vsaka kršitev se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

 

NAČIN DOSTOPA

Do spletnih zapiskov lahko dostopajo registrirani uporabniki, ki imajo uporabniško ime in geslo. Uporabnik dobi uporabniško ime in geslo ob nakupu dostopa.

Dostop je omejen na toliko časa, kot je navedeno ob posameznem paketu.

Uporabnik sam odgovarja za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli škodo povzročeno zaradi zlorabe gesla oziroma nepooblaščene rabe posameznega uporabniškega računa.

 

ODGOVORNOST PONUDNIKA

Ponudnik se bo potrudil po najboljših močeh zagotavljati točne in ažurne podatke, ker pa se vsebina pogosto spreminja, si pridržujemo pravico spreminjanja vsebine in dopuščamo možnost napak pri vnosu podatkov. Za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi netočnosti podatkov na spletni strani ne odgovarjamo.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo, dodamo ali odstranimo vsebino spletne strani.

Praviloma ponudnik omogoča dostop za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih bo ponudnik poskrbel, da bodo uporabniki o motnjah obveščeni do tri dni pred začetkom del.

Ponudnik ni odgovoren za slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja, motnje delovanja spletne strani, ki so posledica višje sile, izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja spletne strani. Se bomo pa vedno trudili vse nevšečnosti odpraviti v najkrajšem možnem času.

 

ODGOVORNOST UPORABNIKA

Uporabnik spletne strani se obvezuje, da je ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem poslovanja nasprotujoče si namene. Spletne strani ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi jo lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali ji škodil.

Uporabniškega imena in gesla ni dovoljeno deliti z nikomer. Do vsebin spletne strani lahko dostopa z enim uporabniškim imenom le en uporabnik. Če pride do prijave z več naprav hkrati gre za sum zlorabe gesla, zato je dostop do računa onemogočen, dokler se zadeva ne razreši. Če se sum potrdi, si pridržujemo pravico do ukinitve računa.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo posegal v delovanje spletne strani z vdorom v sistem – in tako nameščal viruse, zbiral podatke in izvajal podobna zlonamerna dejanja.

Če ugotovimo kršitev teh pravil ali drugih pogojev poslovanja, lahko uporabniški račun ali vsebino ukinemo brez predhodnega obvestila.

 

POGODBENO RAZMERJE TER PRAVICA DO ODSTOPA V PRIMERU NAKUPA DIGITALNIH VSEBIN

Med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena pogodba, ko uporabnik po obvestilu o naročnini in njeni ceni klikne na gumb Potrdi plačilo in s tem dokonča svoje plačilo oz. transakcijo ali ko nakaže znesek na TRR ponudnika.

Vračilo digitalnih produktov ni mogoče. V primeru naročila digitalnih produktov (e-knjig, e-vadnic in e-seminarjev in drugih digitalnih produktov), ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, uporabnik v skladu s 13. točko petega odstavka 43. č člena ZVPot s klikom na te pogoje izrecno soglaša, da ponudnik v odstopnem roku iz 43. č člena ZVPot, ki začne teči z dnem sklenitve pogodbe, začne z opravljanjem naročene storitve. Uporabnik se s klikom na te pogoje hkrati tudi strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe (13. točka petega odstavka 43. č člena ZVPot).

 

CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cene paketov so objavljene na spletnem mestu www.znamza5.si .V primeru izredne ponudbe upoštevamo dogovorjeno ceno ob izstavitvi računa. Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR). DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV (nisem davčni zavezanec). Plačilo je možno preko spleta (Paypal) ali z nakazilom na TRR.

Račun (potrdilo o plačilu) ter dostop do kupljenih vsebin prejme uporabnik takoj ali najkasneje v roku 2 delovnih dni od prejema nakazila.

Vedno veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, nagrade,…), ki so aktualne na dan nakupa.  Popusti se med seboj ne seštevajo, razen kadar je to izrecno navedeno.

 

PRITOŽBE/ZAHTEVKI

Ponudnik ne daje nobenega jamstva, da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih vsebin in informacij dosegel želeni cilj ali namen oziroma da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih vsebin in informacij pri poslu ali opravilu, pri katerem ali v zvezi s katerim jih bo uporabil, dosegel želeni uspeh. Z naše strani prejme uporabnik ves potreben material, pomoč, podporo in znanje za dosego zastavljenih ciljev, odgovornost za dosego pa nosi uporabnik sam.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na zgoraj naveden naslov ali na mail: info@znamza5.si.

 

REŠEVANJE SPOROV

Stremim k temu, da ste uporabniki zadovoljni z vsemi mojimi storitvami na vseh nivojih. Kakršnekoli spore ali nevšečnosti želim reševati sporazumno in na pozitiven način. Vedno bom upoštevala vaša mnenja in pritožbe. Verjamem v kvaliteto svojih storitev, zato bom v primeru nezadovoljstva storila vse, kar je v moji moči, da boste zadovoljni. Spore najraje rešujem na miren način in brez vpletanja pravnih organov. V primeru, da to ni mogoče, je za to pristojno okrajno sodišče.

 

Maribor, 25.9. 2017

 

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

 

Zelo smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Ponudnik izvaja vse razumne ukrepe za varovanje vseh podatkov in informacij. Informacije so varovane na različne načine, sprejete v panogi, vključno z uporabo varnostnih ukrepov za zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanja podatkov, ki jih uporablja naš sistem.

Politika zasebnosti je oblikovana tako, da zagotavlja varnost in točnost osebnih podatkov, zbranih na tej spletni strani. Osebni podatki se ne delijo s tretjimi strankami.

Zagotavljamo, da bomo vse vaše podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali (preko spleta, telefona ali z udeležbo na dogodkih), brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007).

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm idr.

Z nakupom posameznega paketa uporabnik dovoljuje ponudniku, da njegove osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih uporablja:

  • z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja,
  • za potrebe priprave in izvedbe dejavnosti ponudnika,
  • za namene trženja dejavnosti ponudnika,

Ponudnik upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje.

Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo.