Obvladam...

Konec brskanja in iskanja po knjigah in zvezkih, da ponoviš staro snov ali se naučiš tekočo. 

Učni načrti pri matematiki so sestavljeni tako, da se snov v vsakem razredu nadgrajuje.

Poglejva na primer Trikotnike: najprej se naučiš kaj je trikotnik in vrste trikotnikov, kasneje v sedmem razredu kako jih načrtamo z danimi podatki ter kako izračunamo obseg in ploščino trikotnika, sledijo pravokotni trikotniki in Pitagorov izrek (osmi razred), v devetem so skriti v geometrijskih telesih kot osnovne ploskve, v srednji šoli sledita še sinusni in kosinusni izrek…

Enako je z ulomki, štirikotniki, enačbami… Zato je zelo pomembno, da ne zaškripa že pri osnovah. 

Problem nastane, ker se ne učite vsi enako hitro in na enak način, prav tako si ne zapomnite vsi snovi iz prejšnjih razredov oziroma letnikov. Učitelji na začetku poglavja sicer praviloma obnovijo kaj ste že predelali pri določeni snovi v preteklosti, ampak večinoma zelo površno in zelo na hitro (saj zmanjkuje časa še za redno snov). Potem se predvideva, da to že znaš in se nadgrajuje od tam naprej.

Če se ne spomniš ali ne znaš, si v težavah. Preostane ti samo brskanje po starih zvezkih in knjigah, ki  zna biti naporno in časovno zelo potratno. Ali inštrukcije, ki si jih pa vsi na žalost ne morejo privoščiti.

Prav zato je nastala zbirka obvladam, kjer je v vsaki knjigi razloženo vse kar moraš vedeti o določeni snovi.

Knjige bodo na voljo do konca tega šolskega leta. V njih bo razloženo VSE, kar je treba vedeti o določeni snovi od 6. razreda do konca srednje šole. Seveda bo razlaga v stilu Znam za 5, brez dolgovezenja in neskončne teorije. Samo bistvo in ogromno rešenih primerov, da lahko snov ponoviš. Tokrat je poudarek na čim več različnih primerih, da lahko ponoviš čisto vse, kar ti manjka ali se naučiš za tekočo snov.

Podpora pri reševanju nalog tudi po nakupu

Včasih se zgodi, da v knjigi ne najdeš točno tistega kar potrebuješ ali pa ne razumeš razlage. Lahko se boš vpisal/a v skupino na Facebooku, in tam vprašal/a vse kaj te zanima (tako teorijo kot naloge). V skupini lahko ostaneš dokler nas boš potreboval/a. Če si bolj sramežljive sorte, mi lahko pošlješ naloge na mail in jih objavim anonimno.

V zbirki Obvladam bodo izšle naslednje knjige:

Pretvarjanje enot

V šoli se boš vsako leto naučil/a nekaj novega o merjenju in merskih količinah. V čisto vsakem razredu oziroma letniku je na sporedu tudi pretvarjanje enot (dolžinskih, ploščinskih, prostorninskih, pa koti in čas, sestavljene enote… ). 

In to ne samo pri matematiki, ampak tudi pri fiziki in kemiji. Zato je zelo, zelo, zelo (ne morem dovolj poudariti) pomembno, da ne zaškripa že pri osnovah. Na inštrukcijah srečujem dijake višjih letnikov srednjih šol, ki še vedno ne znajo pretvarjati enot. Dolžinske še nekako pretvorijo, problemi nastanejo pri ploščinskih in prostorninskih enotah, ko je potrebno pretvoriti iz kubičnih decimetrov v kubične metre ali litre. In to samo zato, ker se niso naučili v osnovni šoli, kasneje jim pa nihče ni več razlagal ali pa niso upali povedati, da ne znajo in so v razredu samo kimali (precej pogost pojav). 

Knjiga je primerna za osnovnošolce od 6. razreda naprej in za srednješolce. S teboj bo ves čas šolanja, saj so v njej tako lažji kot težji primeri. Uporabljaš jo lahko pri matematiki fiziki in kemiji.

Poglavja, ki jih najdeš v knjigi so: Dolžina, Ploščina, Prostornina in merske enote za merjenje tekočin, Masa, Čas, Koti, Sestavljene enote (hitrost, gostota…) in Izražanje neznanih količin iz formul. 

Čaka te kar 108 strani rešenih nalog iz pretvarjanja enot. Enote sem pretvarjala s pomočjo pretvornikov, na koncu vsakega poglavja je razloženo tudi pretvarjanje s pomočjo tabele. Vse naloge so rešene brez izpuščenih korakov.

V knjigi je tudi poglavje Izražanje neznanih količin iz formul, kjer se boš naučil/a kako na primer iz formule za ploščino izraziš stranico, kako iz formule za energijo izraziš hitrost…

Ker verjamem, da zmoreš. Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude.

Scroll to Top