Številski izrazi z vsemi računskimi operacijami

Računske operacije so seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje in potenciranje.

V izrazih velikokrat nastopa več računskih operacij. Za pravilno računanje je potrebno poznati vrstni red računanja. 

Seštevanje in odštevanje

Seštevanje in odštevanje sta enakovredni operaciji ali po domače: če sta v izrazu samo seštevanje in odštevanje, je vseeno ali najprej sešteješ ali odšteješ, rezultat bo enak. Najlažje je, če računaš od leve proti desni (da kaj ne spregledaš😉).

Primer:

Če zamenjaš vrstni red, se rezultat ne spremeni (najprej sem seštela in nato odštela).

Množenje in deljenje

Množenje in deljenje sta prav tako enakovredni operaciji. Računaš od leve proti desni.

Primer:

Če nastopata v izrazu samo množenje in deljenje, lahko prav tako zamenjaš vrstni red računanja, vendar je treba biti zelo pazljiv, če je v izrazu deljenje. Svetujem ti, da v tem primeru raje računaš od leve proti desni.

Sicer lahko hitro pride do napake.🙃 Poskusi rešiti spodnjo nalogo in ugotovi kateri primer je rešen pravilno in kje je napaka pri tistem, ki je napačen.

V zgornjem primeru sem najprej množila in nato delila, v spodnjem sem pa najprej delila in nato množila.

Kateri rezultat je pravilen? SPODNJI! 

Zakaj? Ker sem računala od leve proti desni.

Pri zgornjem primeru sem naredila napako, ker sem delila z obema številoma, ki sta za deljenjem (ker sem jih najprej množila in potem delila s 6, je enako kot da bi 6 delila z 2 in nato še s 3 – dobila bi 1). Deljenje velja samo za naslednjega (torej 2), ne pa za vse ki so za znakom.

Zato raje vedno računaj od LEVE proti DESNI. Če sta v izrazu samo množenje in deljenje, seveda.

Izrazi z vsemi računskimi operacijami

V izrazih z vsemi računskimi operacijami je zelo pomembno, da poznaš vrstni red računanja:

  1. Potenciranje
  2. Množenje in deljenje
  3. Seštevanje in odštevanje

Najprej torej potenciraš, nato množiš in deliš in šele na koncu seštevaš in odštevaš.

Primer:

Ker ima množenje prednost pred odštevanjem, moraš najprej množiti in šele nato odšteti.

Še nekaj primerov:

Najprej izračunaš vse produkte (krat) in količnike (deljenje) in nato sešteješ oziroma odšteješ (od leve proti desni).

Če nastopa v izrazu tudi potenciranje, ima prednost pred vsemi računskimi operacijami. Najprej potenciraš, nato množiš in deliš ter na koncu sešteješ in odšteješ.

Izrazi z oklepaji

Če se v izrazih pojavijo oklepaji, imajo prednost. Vedno najprej izvedeš računske operacije v oklepajih. V primeru večkratnih oklepajev najprej rešiš najbolj notranji oklepaj (rešuješ od znotraj navzven).

Primeri:

Če je v oklepaju več računskih operacij, upoštevaš vrstni red teh operacij. V spodnjih primerih sta v oklepaju odštevanje in množenje. Oklepaj ima prednost, vendar v oklepaju najprej množiš in nato odšteješ.

Primeri:

Še več nalog najdeš v knjigi Rešene matematične naloge za 6. razred – 1. del Tam te čaka kar 293 podrobno rešenih nalog iz poglavij Naravna števila in Računanje z naravnimi števili. Več o knjigi lahko izveš TUKAJ>>

Si se iz zapisa naučil/a česa novega?

UPORABI NOVO ZNANJE V PRAKSI IN DELI TA ZAPIS S TISTIMI, KI JIM BO BLOG PRAV TAKO KORISTIL. VESELO UČENJE TI ŽELIM:)

Share on facebook
Deli na Facebook
Share on email
Pošlji po mailu
Share on twitter
Deli na Twitter
Scroll to Top