SREDNJA ŠOLA

Snov za srednjo šolo je razdeljena na 28 poglavij. V vsakem poglavju je delovni zvezek v katerem so prepisane vse naloge iz tega poglavja. Lahko ga natisneš in vanj rešuješ. Sledijo podpoglavja z izbranimi rešenimi nalogami in formulami, ki so potrebne za tisto snov. Na koncu vsakega poglavja je še preverjanje – krajši test sestavljen iz približno 10 nalog, da lahko preveriš svoje znanje.

Postopki so pregledni, razumljivi in ustrezajo nivoju znanja tako poklicnih šol, kot gimnazij. Zapiski so barvni in ročno napisani, da je učenje prijetnejše. V zbirki so naloge različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Na strani je tudi 36 rešenih pol za poklicno maturo, 23 rešenih pol za osnovni nivo splošne mature, 23 rešenih pol za višji nivo splošne mature in Zbirka odgovorov na ustna vprašanja na maturi. 

3099 rešenih nalog
2524 strani zapiskov
28 delovnih zvezkov
rešene pole za poklicno in splošno maturo

Si predstavljaš, da bi ti bile na voljo rešene naloge, razlage, formule in nekdo, ki ti bo odgovoril na vprašanje, ko bo to potrebno?

Ker ti ne bo potrebno brskati po knjigah in zvezkih, iskati pravilnih formul in postopkov, ti bo ostalo več časa za pomembnejše stvari 🙂 Veš, uspeh velikokrat ni naključje, ampak je posledica dela in pravih izbir. Prepričana sem, da znaš in zmoreš, samo pristopiti je potrebno na pravilen način. 

Pokukaj v učilnico 🙂

Play Video

Vsebina poglavij

 • Formule
 • Naravna števila
 • Cela števila
 • Potence z naravnimi eksponenti
 • Izrazi
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Osnovni izrek o deljenju, kriteriji za deljivost
 • Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj
 • Številski sestavi
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Izjave
 • Množice
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Računanje z ulomki
 • Algebrski ulomki
 • Potence s celimi eksponenti
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Kvadratni in kubični koren
 • Intervali
 • Linearne enačbe
 • Sistemi linearnih enačb z dvema neznankama
 • Sistemi linearnih enačb s tremi neznankami
 • Sklepni in procentni račun
 • Linearne neenačbe in sistemi linearnih neenačb
 • Absolutna vrednost
 • Obravnava linearnih enačb, linearnih neenačb in sistemov linearnih enačb
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Grupiranje in prikazovanje podatkov
 • Srednje vrednosti
 • Razpršenost
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Koordinatni sistem
 • Razdalja med dvema točkama v ravnini
 • Obseg in ploščina trikotnika
 • Lastnosti funkcij
 • Linearna funkcija
 • Enačba premice
 • Grafi funkcij z absolutnimi vrednostmi
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • Skladnost in merjenje
 • Vzporednost in pravokotnost, toge preslikave
 • Trikotnik
 • Štirikotniki in pravilni n – kotniki
 • Krožnica in krog
 • Podobnost
 • Podobnost v pravokotnem trikotniku
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Kotne funkcije ostrih kotov
 • Kotne funkcije poljubnih kotov
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Seštevanje in odštevanje vektorjev
 • Množenje vektorja s številom
 • Linearna kombinacija in linearna odvisnost vektorjev
 • Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
 • Skalarni produkt
 • Kosinusni izrek
 • Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 • Vektorski produkt, premice in ravnine v prostoru – izbirna vsebina
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Potence s celimi eksponenti
 • Kvadratni koren
 • Koreni poljubnih stopenj
 • Potence z racionalnimi eksponenti
 • Iracionalne enačbe
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Lastnosti funkcij
 • Transformacije funkcij
 • Potenčne in korenske funkcije
 • Inverzna funkcija
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Kvadratna funkcija
 • Ničle kvadratne funkcije
 • Kvadratna enačba
 • Parabola in premica, dve paraboli
 • Kvadratna neenačba
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Množica kompleksnih števil
 • Seštevanje, odštevanje in množenje kompleksnih števil
 • Konjugiranje, deljenje in absolutna vrednost kompleksnih števil
 • Kvadratna enačba in kompleksna števila
 • Polarni zapis kompleksnega števila – izbirna vsebina
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Eksponentna funkcija
 • Eksponentna enačba
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Pravila za računanje logaritmov
 • Logaritemska funkcija
 • Logaritemska enačba
 • Prehod k novi osnovi
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Polinomi
 • Operacije v množici polinomov
 • Ničle polinoma
 • Graf polinoma in reševanje neenačb višje stopnje
 • Metoda bisekcije
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Racionalna funkcija
 • Racionalne enačbe in neenačbe
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Kotne funkcije poljubnih kotov
 • Lastnosti in grafi kotnih funkcij
 • Adicijski izreki in posledice
 • Krožne funkcije
 • Trigonometrijske enačbe
 • Naklonski kot premice in kot med premicama
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Krožnica
 • Elipsa
 • Hiperbola
 • Parabola
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Pravokotnik in paralelogram
 • Trapez in deltoid
 • Trikotnik
 • Pravilni večkotniki
 • Krog
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Prizma
 • Piramida
 • Valj
 • Stožec
 • Krogla
 • Cavalierijevo pravilo, vrtenine
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Lastnosti zaporedij
 • Aritmetično zaporedje
 • Geometrijsko zaporedje
 • Limita zaporedja
 • Neskončne vrste
 • Popolna indukcija
 • Obrestni račun
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Osnovni izrek kombinatorike
 • Permutacije in variacije
 • Kombinacije
 • Binomski izrek
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Računanje verjetnosti
 • Pogojna verjetnost
 • Zaporedje poskusov
 • Dvofazni poskusi
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Računanje s funkcijami
 • Zveznost funkcije
 • Limita funkcije
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Pravila za odvajanje
 • Tangente, normale, koti
 • Naraščanje, padanje, ekstremi funkcij, drugi odvod in njegov pomen
 • Ekstremalni problemi
 • Diferencial, aproksimacija z odvodom
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Nedoločeni integral
 • Uvedba nove spremenljivke in integracija po delih (per partes)
 • Določeni integral in ploščina
 • Prostornine rotacijskih teles
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?

Kaj dobiš?

Dostop do vseh nalog v učilnici

Do rešenih nalog lahko dostopaš za 3 mesece, 6 mesecev ali 12 mesecev. Dostop je omejen samo časovno, ne pa tudi vsebinsko. Odklene se celotna stran, tako da lahko vedno pogledaš tudi snov iz prejšnjih let (brskanje po starih zvezkih in knjigah ne bo več potrebno).

E - delovne zvezke

Vse naloge, ki so na strani so prepisane v delovnih zvezkih. Delovne zvezke lahko natisneš in vanje rešuješ. Na spletu nato samo preveriš rešitve.

Podpora in članstvo v zaprti FB skupini

Če se ti bo zdelo karkoli na strani nerazumljivo razloženo, me lahko kontaktiraš na mail urska@znamza5.si. Ti bom poskusila razložiti na drug način ali pogledala tvojo rešitev.

Vsem naročnikom dostopa podarjam ekskluzivno članstvo v zaprti Facebook skupini. V skupini bomo razpravljali o praktičnih primerih in reševali naloge in težave, ki se bodo tebi in tvojim ‘sošolcem’ pojavljale pri učenju.

Po prijavi in vplačilu prejmeš moj email, v katerem bo vključena povezava do zaprte Facebook skupine. Nato oddaš zahtevo za članstvo in jaz te potrdim. Pridružijo se nam lahko tudi starši:)

Scroll to Top
small_c_popup.png

Prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?