SREDNJA ŠOLA

Snov za srednjo šolo je razdeljena na 28 poglavij in obsega kar 3099 rešenih nalog na 2647 straneh. Naloge so primerne tako za gimnazije kot srednje strokovno izobraževanje in so različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Zate imam tudi 34 rešenih pol za poklicno maturo in 23 rešenih pol za splošno maturo – osnovni in višji nivo (od leta 2008 do 2019). 

Naloge so rešene brez izpuščenih korakov z vsemi potrebnimi formulami.

3099 rešenih nalog
2647 strani
rešene maturitetne pole

PREPROSTA RAZLAGA

Naloge so rešene korak za korakom, brez izpuščenih postopkov in z vsemi potrebnimi formulami. Če se ti pri reševanju zatakne, lahko vedno preveriš kje imaš napako.

ROČNI IN BARVNI ZAPISKI

Učenje iz urejenih in lepih zapiskov je prijetnejše in zato tudi bolj učinkovito.

RAZLIČNI TIPI NALOG

Naloge so prilagojene učnemu načrtu. Poudarek je na tistih, ki se najpogosteje pojavljajo v testih in preverjanjih.

PODPORA

Ob nakupu knjige ali dostopa se lahko vpišeš v zaprto skupino na Facebooku. Tam lahko vprašaš karkoli – od teoretičnih vprašanj do nalog, ki ti povzročajo preglavice. Rešimo vsako, še tako hudo težavo.

PRElistaj knjige

Klikni na knjigo, ki jo želiš pogledati in odprlo se ti bo nekaj naključno izbranih strani iz knjige.

1. letnik

Shelf Wood

2. letnik

Shelf Wood

3. letnik

Shelf Wood

4. letnik

Shelf Wood

Rešene naloge so na voljo v dveh oblikah: v knjigi ali e – učilnici. Pri nakupu knjige ti podarim še list s potrebnimi formulami (da jih ne bo treba iskati v knjigi) in delovni zvezek, v katerem so prepisana navodila vseh nalog iz knjige s prostorom za reševanje. Tako ti jih ne bo potrebno prepisovati in zapravljati dragocenega časa. Naloge rešuješ v delovni zvezek, v knjigi pa nato samo preveriš rešitve. 

Ker pa se zavedam, da je med učenjem najpomembnejša podpora, imamo na Znam za 5 svojo zaprto FB skupino. Tam lahko vprašaš karkoli (od teoretičnih vprašanj do nalog, ki ti povzročajo težave). Rešimo vsako nalogo in vprašanje. Če si bolj sramežljive sorte, mi lahko pošlješ nalogo na mail in jo objavim jaz anonimno.

Knjige lahko naročiš tudi na 070/153-255 ali urska@znamza5.si.

E - UČILNICA

POGLEJ

KNJIGE

POGLEJ

MATURITETNE
POLE

POGLEJ

Podrobna vsebina poglavij

 • Formule
 • Naravna števila
 • Cela števila
 • Potence z naravnimi eksponenti
 • Izrazi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Osnovni izrek o deljenju, kriteriji za deljivost
 • Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj
 • Številski sestavi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Izjave
 • Množice
 • Preverjanje
 • Formule
 • Računanje z ulomki
 • Algebrski ulomki
 • Potence s celimi eksponenti
 • Preverjanje
 • Formule
 • Kvadratni in kubični koren
 • Intervali
 • Linearne enačbe
 • Sistemi linearnih enačb z dvema neznankama
 • Sistemi linearnih enačb s tremi neznankami
 • Sklepni in procentni račun
 • Linearne neenačbe in sistemi linearnih neenačb
 • Absolutna vrednost
 • Obravnava linearnih enačb, linearnih neenačb in sistemov linearnih enačb
 • Preverjanje
 • Formule
 • Grupiranje in prikazovanje podatkov
 • Srednje vrednosti
 • Razpršenost
 • Preverjanje
 • Formule
 • Koordinatni sistem
 • Razdalja med dvema točkama v ravnini
 • Obseg in ploščina trikotnika
 • Lastnosti funkcij
 • Linearna funkcija
 • Enačba premice
 • Grafi funkcij z absolutnimi vrednostmi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • Skladnost in merjenje
 • Vzporednost in pravokotnost, toge preslikave
 • Trikotnik
 • Štirikotniki in pravilni n – kotniki
 • Krožnica in krog
 • Podobnost
 • Podobnost v pravokotnem trikotniku
 • Preverjanje
 • Formule
 • Kotne funkcije ostrih kotov
 • Kotne funkcije poljubnih kotov
 • Preverjanje
 • Formule
 • Seštevanje in odštevanje vektorjev
 • Množenje vektorja s številom
 • Linearna kombinacija in linearna odvisnost vektorjev
 • Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
 • Skalarni produkt
 • Kosinusni izrek
 • Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 • Vektorski produkt, premice in ravnine v prostoru – izbirna vsebina
 • Preverjanje
 • Formule
 • Potence s celimi eksponenti
 • Kvadratni koren
 • Koreni poljubnih stopenj
 • Potence z racionalnimi eksponenti
 • Iracionalne enačbe
 • Preverjanje
 • Formule
 • Lastnosti funkcij
 • Transformacije funkcij
 • Potenčne in korenske funkcije
 • Inverzna funkcija
 • Preverjanje
 • Formule
 • Kvadratna funkcija
 • Ničle kvadratne funkcije
 • Kvadratna enačba
 • Parabola in premica, dve paraboli
 • Kvadratna neenačba
 • Preverjanje
 • Formule
 • Množica kompleksnih števil
 • Seštevanje, odštevanje in množenje kompleksnih števil
 • Konjugiranje, deljenje in absolutna vrednost kompleksnih števil
 • Kvadratna enačba in kompleksna števila
 • Polarni zapis kompleksnega števila – izbirna vsebina
 • Preverjanje
 • Formule
 • Eksponentna funkcija
 • Eksponentna enačba
 • Preverjanje
 • Formule
 • Pravila za računanje logaritmov
 • Logaritemska funkcija
 • Logaritemska enačba
 • Prehod k novi osnovi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Polinomi
 • Operacije v množici polinomov
 • Ničle polinoma
 • Graf polinoma in reševanje neenačb višje stopnje
 • Metoda bisekcije
 • Preverjanje
 • Formule
 • Racionalna funkcija
 • Racionalne enačbe in neenačbe
 • Preverjanje
 • Formule
 • Kotne funkcije poljubnih kotov
 • Lastnosti in grafi kotnih funkcij
 • Adicijski izreki in posledice
 • Krožne funkcije
 • Trigonometrijske enačbe
 • Naklonski kot premice in kot med premicama
 • Preverjanje
 • Formule
 • Krožnica
 • Elipsa
 • Hiperbola
 • Parabola
 • Preverjanje
 • Formule
 • Pravokotnik in paralelogram
 • Trapez in deltoid
 • Trikotnik
 • Pravilni večkotniki
 • Krog
 • Preverjanje
 • Formule
 • Prizma
 • Piramida
 • Valj
 • Stožec
 • Krogla
 • Cavalierijevo pravilo, vrtenine
 • Preverjanje
 • Formule
 • Lastnosti zaporedij
 • Aritmetično zaporedje
 • Geometrijsko zaporedje
 • Limita zaporedja
 • Neskončne vrste
 • Popolna indukcija
 • Obrestni račun
 • Preverjanje
 • Formule
 • Osnovni izrek kombinatorike
 • Permutacije in variacije
 • Kombinacije
 • Binomski izrek
 • Preverjanje
 • Formule
 • Računanje verjetnosti
 • Pogojna verjetnost
 • Zaporedje poskusov
 • Dvofazni poskusi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Računanje s funkcijami
 • Zveznost funkcije
 • Limita funkcije
 • Preverjanje
 • Formule
 • Pravila za odvajanje
 • Tangente, normale, koti
 • Naraščanje, padanje, ekstremi funkcij, drugi odvod in njegov pomen
 • Ekstremalni problemi
 • Diferencial, aproksimacija z odvodom
 • Preverjanje
 • Formule
 • Nedoločeni integral
 • Uvedba nove spremenljivke in integracija po delih (per partes)
 • Določeni integral in ploščina
 • Prostornine rotacijskih teles
 • Preverjanje

Pridruži se veliki množici zadovoljnih uporabnikov

Ker verjamem, da zmoreš.💙 Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude.

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?

Talenta je 10 odstotkov. Vse ostalo je trdo delo in neomejeno število ponovitev.

Scroll to Top

samo še do 15.7. lahko naročiš

Komplete knjig

Dan
Ura
Min
Sec

po znižani ceni