Rešene so vse maturitetne naloge od leta 1995 do leta 2017. Pri osnovnem nivoju so naloge, ki so bile na maturi do vključno leta 2013 razdeljene po snoveh. Za ostala leta so dodane rešene pole (ker so naloge bolj sestavljene – ena naloga zajema več snovi).

V zavihku NALOGE – Srednja šola reši še poglavja Izjave, Statistika, Lastnosti funkcij in Limita funkcije. Iz teh snovi je bilo v preteklih letih na maturi zelo malo nalog. Se pa predvsem limite pojavljajo v novejših maturah.

Zbirka odgovorov na ustna vprašanja na maturi vsebuje odgovore na vprašanja iz Predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo 2018.

Pri višjem nivoju so rešene pole od leta 1995 do 2016.

OSNOVNI NIVO

NARAVNA IN CELA ŠTEVILA

IZJAVE IN MNOŽICE

RACIONALNA ŠTEVILA

REALNA ŠTEVILA

STATISTIKA

LINEARNA FUNKCIJA

GEOMETRIJA V RAVNINI

KOTNE FUNKCIJE

POTENCE IN KORENI

LASTNOSTI FUNKCIJ

KVADRATNA FUNKCIJA

KOMPLEKSNA ŠTEVILA

EKSPONENTNA FUNKCIJA

LOGARITEMSKA FUNKCIJA

RACIONALNA FUNKCIJA

TRIGONOMETRIJA

METRIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI

METRIČNA GEOMETRIJA V PROSTORU

KOMBINATORIKA

ZBIRKA ODGOVOROV NA USTNA VPRAŠANJA NA MATURI

VIŠJI NIVO