Rešene so vse maturitetne naloge od leta 2003 do leta 2017.  Naloge, ki so bile na maturi do vključno leta 2013 so razdeljene po snoveh. Za ostala leta so dodane rešene pole.

V zavihku NALOGE – Srednja šola reši še poglavja Trigonometrija, Kombinatorika, Verjetnost in Odvodi. Iz teh snovi je bilo v preteklih letih na maturi zelo malo nalog. Se pa v novejših maturah pojavljajo zelo pogosto.

NARAVNA IN CELA ŠTEVILA

RACIONALNA ŠTEVILA

REALNA ŠTEVILA

STATISTIKA

LINEARNA FUNKCIJA

GEOMETRIJA V RAVNINI

KOTNE FUNKCIJE

POTENCE IN KORENI

KVADRATNA FUNKCIJA

EKSPONENTNA FUNKCIJA

LOGARITEMSKA FUNKCIJA

RACIONALNA FUNKCIJA

TRIGONOMETRIJA

METRIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI

METRIČNA GEOMETRIJA V PROSTORU