Matematika na poklicni in splošni maturi

Ker dobivam kar precej vprašanj v zvezi z maturo sem se odločila, da napišem na to temo kar cel zapis. V njem je predstavljeno:

 • Datumi izpitov in časi pisanja
 • Dovoljeni pripomočki pri pisnem izpitu
 • Koliko točk lahko dobiš na pisnem in koliko na ustnem delu
 • Število nalog na poklicni in število nalog na splošni maturi
 • Vrednotenje nalog – točke, ki jih dobiš za posamezno nalogo
 • Meje za ocene
 • Rezultati spomladanskega roka 2018
 • Rešene pole 

3, 2, 1 začnimo…

DATUMI IN ČASI PISANJA

#1 Datumi izpitov

Poklicna in splošna matura iz matematike se pišeta isti dan. V letu 2020 so datumi izpitov naslednji:

 • spomladanski rok: 6. junij 2020
 • jesenski rok: 25. avgust 2020
 • zimski rok (samo poklicna matura): v začetku februarja 2021 – točnega datuma še ni

#2 Časi pisanja

Poklicna matura: pisni del se piše 120 minut, ustni traja do 20 minut

Splošna matura:

 • na osnovnem nivoju se piše ena pola 120 minut, ustni izpit traja do 20 minut
 • na višjem nivoju je čas pisanja prve pole (enaka kot na osnovnem nivoju) 90 minut, sledi 30 minut odmora in še 90 minut za pisanje druge pole (naloge iz višjega nivoja). Ustni izpit traja do 20 minut.  Od ustnega izpita na osnovnem nivoju se razlikuje samo po težavnosti vprašanj.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Na pisnem delu (velja za poklicno in splošno maturo) lahko imaš: nalivno pero ali kuli, svinčnik, radirko, računalo in geometrijsko orodje (šestilo in geotrikotnik, lahko tudi dva trikotnika ali ravnilo). Če ne veš ali je tvoj kalkulator primeren za uporabo na maturi, ga slikaj in mi pošlji sliko na mail urska@znamza5.si. 

Na ustnem delu izpita lahko imaš pisalo in geometrijsko orodje (šestilo in ravnilo), pri poklicni maturi pa tudi grafično računalo. Večina šol jih nudi za izposojo.

NALOGE IN TOČKOVANJE

#1 Poklicna matura

Vseh možnih točk je 100, od tega lahko dobiš 70 točk na pisnem delu in 30 točk na ustnem delu. 

Pisni del: izpitna pola ima dva dela.

Prvi del je sestavljen iz 11 kratkih nalog, ki so skupaj vredne 50 točk (sedem nalog po 4 točke, dve po 5 točk in dve po 6 točk).

Drugi del je sestavljen iz treh nalog, od katerih moraš izbrati in rešiti dve nalogi – vsaka je vredna po 10 točk. Številki nalog, ki ju boš reševal/a moraš nujno označiti na prvi strani pole. Če tega ne storiš, bodo ocenjevali prvi dve nalogi, ki si jih rešil/a. Skupaj lahko na pisnem delu dosežeš 70 točk.

Ustni del: na ustnem delu te čaka ena situacija iz stroke ali vsakdanjega življenja in tri teoretična vprašanja, ki se na to situacijo navezujejo. V bistvu to pomeni, da če dobiš na primer nalogo iz geometrije, ne bo pisalo izračunaj površino kvadra z danimi podatki ampak bo pisalo, da so se Novakovi odločili prepleskati stene v dnevni sobi. Koliko barve potrebujejo? Zraven bodo teoretična vprašanja v stilu: opiši kvader in povej formule za izračun njegove površine in prostornine, kako računamo z ulomki in podobno. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja (teoretični del) je na voljo na ucilnica.znamza5.si.

#2 Splošna matura - osnovni nivo

Pisni del splošne mature predstavlja 80% ocene, ustni del pa 20 %.

Pisni del: na pisnem delu te čaka 12 krajših nalog, od katerih je vsaka vredna od 5 do 8 točk.  Če rešiš vse pravilno lahko dobiš 80 točk.

Ustni del: na ustnem delu te čakajo tri kratka vprašanja, praviloma dopolnjena z nalogo. Če znaš rešiti samo nalogo, ne znaš pa odgovoriti na teoretično vprašanje lahko dobiš največ polovico točk.  Zbirka odgovorov na ustna vprašanja (teoretični del) je na voljo na ucilnica.znamza5.si.

#3 Splošna matura - višji nivo

Tako kot na osnovnem nivoju je tudi na višjem pisni del vreden 80% ocene, ustni pa 20%.

Pisni del: izpitna pola ima dva dela – osnovnega in višjega. Prva pola (osnovni nivo) prispeva k končni oceni 53,33%, druga pola (višji nivo) pa 26,67%. 

Na prvi poli te čaka 12 krajših nalog, od katerih je vsaka vredna 5 do 8 točk. Če rešiš vse pravilno, dobiš 80 točk.

Na drugi poli so 4 strukturirane naloge. Prvi dve sta obvezni, med ostalima dvema lahko izbereš in rešuješ eno nalogo. Vsaka naloga je vredna med 10 in 20 točk, skupaj jih lahko zbereš 40. 

Ustni del: na ustnem delu te čakajo tri kratka vprašanja (eno ali dve sta iz višjega nivoja), praviloma dopolnjena z nalogo. Če znaš rešiti samo nalogo, ne znaš pa odgovoriti na teoretično vprašanje lahko dobiš največ polovico točk.  Zbirka odgovorov na ustna vprašanja (teoretični del) je na voljo na ucilnica.znamza5.si.

MEJE ZA OCENE

V tabelah so napisane meje za ocene za leti 2018 in 2019. Tudi za leto 2020 bodo najverjetneje zelo podobne. Meja za pozitivno oceno se zagotovo ne bo znižala, ostale meje lahko odstopajo za kakšno točko ali dve navzgor ali navzdol.

Poklicna matura

Splošna matura - osnovni nivo

Splošna matura - višji nivo

REZULTATI SPOMLADANSKEGA ROKA 2018

Poklicno maturo je pisalo 3342 dijakov. Povprečna ocena je bila 3 (natančneje 3,48). Negativno oceno je dobilo 184 dijakov.

Osnovni nivo splošne mature je pisalo 4339 dijakov. Dosegli so povprečno oceno 3,1. Kar 230 dijakov je pisalo negativno, 133 dijakov pa je doseglo pogojno pozitivno oceno (dosegli so vsaj 38 točk). 

Višji nivo splošne mature je pisalo 1291 dijakov. Dosegli so povprečno oceno 4,1, negativno so pisali samo trije. 

Rešene pole od leta 2008 do spomladanskega roka 2019 lahko naročiš s klikom na spodnjo povezavo. Ob nakupu pol prejmeš tudi dostop do FB skupine v kateri rešujemo naloge in odgovarjamo na vprašanja. V družbi bo učenje zagotovo lažje. V skupini pomagamo tudi pri vprašanjih iz tekoče snovi.

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?