KNJIGE ZA SREDNJO ŠOLO

1. letnik

Rešene matematične naloge za 1. letnik - 1. del

Naravna in cela števila

Deljivost

Izjave in množice

18.90 €

Rešene matematične naloge za 1. letnik - 2. del

Statistika

Racionalna števila

16.90 €

Rešene matematične naloge za 1. letnik - 3. del

Realna števila

18.90 €

Rešene matematične naloge za 1. letnik - 4. del

Linearna funkcija

18.90 €

Rešene matematične naloge za 1. letnik - komplet

vsebuje vse štiri knjige za 1. letnik

48.90 €

2. letnik

Rešene matematične naloge za 2. letnik - 1. del

Geometrija v ravnini

18.90 €

Rešene matematične naloge za 2. letnik - 2. del

Kotne funkcije

Vektorji

18.90 €

Rešene matematične naloge za 2. letnik - 3. del

Potence in koreni

Lastnosti funkcij

16.90 €

Rešene matematične naloge za 2. letnik - 4. del

Kvadratna funkcija

Kompleksna števila

18.90 €

Rešene matematične naloge za 2. letnik - komplet

vsebuje vse štiri knjige za 2. letnik

48.90 €

3. letnik

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 1. del

Eksponentna funkcija

Logaritemska funkcija

16.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 2. del

Polinomi

Racionalna funkcija

18.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 3. del

Trigonometrija

16.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 4. del

Stožnice

Metrična geometrija v ravnini

18.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 5. del

Metrična geometrija v prostoru

16.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - komplet

vsebuje vseh pet knjig za 3. letnik

52.90 €

4. letnik

Rešene matematične naloge za 4. letnik - 1. del

Zaporedja

18.90 €

Rešene matematične naloge za 4. letnik - 2. del

Kombinatorika

Verjetnost

Limita funkcije

18.90 €

Rešene matematične naloge za 4. letnik - 3. del

Odvodi

Integrali

18.90 €

Rešene matematične naloge za 4. letnik - komplet

vsebuje vse tri knjige za 4. letnik

48.90 €

Ker verjamem, da zmoreš.💙 Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude.

Scroll to Top