KNJIGE ZA OSNOVNO ŠOLO

6. razred

Rešene matematične naloge za 6. razred - 1. del

 • Naravna števila
 • Računanje z naravnimi števili
 • 239 rešenih nalog
 • 197 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 6. razred - 2. del

 • Ulomki in decimalna števila
 • Računanje z decimalnimi števili
 • Enačbe in neenačbe
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • 240 rešenih nalog
 • 223 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 6. razred - 3. del

 • Koti in merjenje kotov
 • Krožnica in krog
 • Obseg, ploščina, površina in prostornina
 • Vzorci in zaporedja, obdelava podatkov
 • 223 rešenih nalog
 • 209 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 6. razred - komplet

 • komplet 3 knjige
 • 1. del: Naravna števila, Računanje z naravnimi števili
 • 2. del: Ulomki in decimalna števila, Računanje z decimalnimi števili, Enačbe in neenačbe, Osnovni geometrijski pojmi
 • 3. del: Koti in merjenje kotov, Krožnica in krog, Obseg, ploščina, površina in prostornina, Vzorci in zaporedja, obdelava podatkov
 • 702 rešenih nalog
 • 629 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezki, listi s formulami in podpora v FB skupini

Rešene NPZ pole za 6. razred

 • od 2007 do 2019
 • 13 rešenih pol
 • 136 rešenih nalog na 160 – ih straneh
 • zložene v predstavitveni mapi z 20 žepki

7. razred

Rešene matematične naloge za 7. razred - 1. del

 • Naravna števila
 • Ulomki
 • 192 rešenih nalog
 • 150 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 7. razred - 2. del

 • Računanje z ulomki
 • Podatki in odstotki
 • 304 rešenih nalog
 • 195 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 7. razred - 3. del

 • Preslikave
 • Trikotniki
 • 186 rešenih nalog
 • 157 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 7. razred - 4. del

 • Štirikotniki
 • Obsegi in ploščine
 • 111 rešenih nalog
 • 105 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 7. razred - komplet

 • komplet 4 knjige
 • 1. del: Naravna števila, Ulomki
 • 2. del: Računanje z ulomki, Podatki in odstotki
 • 3. del: Preslikave, Trikotniki
 • 4. del: Štirikotniki, Obsegi in ploščine
 • 793 rešenih nalog
 • 607 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezki, listi s formulami in podpora v FB skupini

8. razred

Rešene matematične naloge za 8. razred - 1. del

 • Racionalna števila
 • Računanje z racionalnimi števili
 • 157 rešenih nalog
 • 168 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 8. razred - 2. del

 • Potence in koreni
 • Izrazi
 • 213 rešenih nalog
 • 173 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 8. razred - 3. del

 • Enačbe in neenačbe
 • Funkcije in sorazmerja
 • Večkotniki
 • 227 rešenih nalog
 • 169 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 8. razred - 4. del

 • Krog in deli kroga
 • Pitagorov izrek
 • Kocka in kvader
 • 227 rešenih nalog
 • 169 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 8. razred - komplet

 • komplet 4 knjige
 • 1. del: Racionalna števila, Računanje z racionalnimi števili
 • 2. del: Potence in koreni, Izrazi
 • 3. del: Enačbe in neenačbe, Funkcije in sorazmerja, Večkotniki
 • 4. del: Krog in deli kroga, Pitagorov izrek, Kocka in kvader
 • 783 rešenih nalog
 • 618 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezki, listi s formulami in podpora v FB skupini

9. razred

Rešene matematične naloge za 9. razred - 1. del

 • Izrazi
 • Enačbe in neenačbe
 • 165 rešenih nalog
 • 178 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 9. razred - 2. del

 • Uporaba linearnih enačb pri reševanju besedilnih nalog
 • Sorazmerje in podobnost
 • 175 rešenih nalog
 • 121 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 3. razred - 3. del

 • Geometrijska telesa
 • Funkcija
 • Obdelava podatkov
 • 175 rešenih nalog
 • 228 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezek, list s formulami in podpora v FB skupini

Rešene matematične naloge za 9. razred - komplet

 • komplet 3 knjige
 • 1. del: Izrazi, Enačbe in neenačbe
 • 2. del: Uporaba linearnih enačb pri reševanju besedilnih nalog, Sorazmerje in podobnost
 • 3. del: Geometrijska telesa, Funkcija, Obdelava podatkov
 • 568 rešenih nalog
 • 484 strani
 • spiralna vezava
 • GRATIS: delovni zvezki, listi s formulami in podpora v FB skupini
NPZ - 9. razred - matematika

Rešene NPZ pole za 9. razred

 • od 2007 do 2019
 • 20 rešenih pol
 • 247 rešenih nalog na 244 – ih straneh
 • zložene v predstavitveni mapi s 30 žepki

Ker verjamem, da zmoreš.💙 Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude.

Scroll to Top