Kaj moraš znati na splošni maturi iz matematike?

V tem zapisu boš izvedel/a katera poglavja te čakajo na maturi iz matematike in kaj točno je treba pri vsakem poglavju obvladati.

Najprej pa nekaj splošnih informacij.

Na maturi iz matematike te čakata pisni in ustni izpit. Pisni del je vreden 80% končne ocene, ustni pa 20%. Lahko jo opravljaš na osnovnem in višjem nivoju.

Pisni del je sestavljen iz dveh pol. Obe sta sestavljeni iz 8 kratkih in 6 strukturiranih nalog (osnovni nivo) oziroma iz 6 kratkih strukturiranih in 2 daljših strukturiranih nalog (višji nivo). Na ustnem delu dobiš tri vprašanja (teorija + kratek zgled).

Čas pisanja je 90 minut za vsako polo in 20 minut za ustni del.

Da bo to pisanje čim manj stresno, ti bom v nadaljevanju povedala kaj je potrebno pri vsaki snovi obvladati.

1. IZJAVE

Znati moraš:

 • določiti logično vrednost izjave (pravilna ali nepravilna)
 • s simboli zapisati sestavljeno izjavo (poznati moraš simbole za ne, in, ali, sledi in je enako)
 • izračunati logično vrednost sestavljene izjave (nauči se pravilnostne tabele)
 • ugotoviti enakovrednost dveh izjav
 • kaj je tavtologija (vedno pravilna izjava)

 

Slika 1: Pravilnostne tabele (vse formule, ki jih potrebuješ na maturi najdeš zbrane v knjigi Formule za srednjo šolo – klikni tukaj)

2. MNOŽICE

Znati moraš:

 • osnovne pojme in simbole (univerzalna množica, prazna množica, podmnožica, tuji ali disjunktni množici, komplement, razlika, presek, unija)
 • uporabljati različne načine predstavitev množic (Vennov diagram, intervali, številska premica…)
 • računati z množicami
 • poiskati potenčno množico končne množice (to je množica, ki vsebuje vse podmnožice dane množice)
 • narisati graf kartezičnega produkta dveh množic
 • uporabljati formule za moč unije dveh ali treh množic ter moč kartezičnega produkta končnih množic

Na višjem nivoju pa še: 

 • lastnosti operacij z množicami
 • kako izračunati moč potenčne množice