POLINOMI

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • osnovno definicijo polinoma
 • zapisati stopnjo, vodilni koeficient, vodilni člen in prosti člen polinoma
 • zapisati vrednost polinoma, če je dan x
 • zapisati enačbo polinoma ob ustreznih podatkih
28 rešenih nalog (41 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

KOTNE FUNKCIJE OSTRIH KOTOV

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • načrtati kot, če je dana kotna funkcija tega kota
 • poenostaviti izraze z uporabo zvez med kotnimi funkcijami
 • izračunati vrednosti preostalih kotnih funkcij, če je dana ena od njih
 • zapisati in uporabiti kotne funkcije v pravokotnem trikotniku
 • uporabiti kotne funkcije v geometrijskih nalogah, ko je potrebno izračunati kot ali stranico
61 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

KLIKNI, ČE ŽELIŠ DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

NAJMANJŠI SKUPNI VEČKRATNIK IN NAJVEČJI SKUPNI DELITELJ

skupni delitelj

NAJVEČJI SKUPNI DELITELJ števil a in b je največje število, ki deli a in b. Označimo ga z D (a, b).

NAJMANJŠI SKUPNI VEČKRATNIK števil a in b je najmanjše število, ki je deljivo z  a in b. Označimo ga z v (a, b).

Največji skupni delitelj dobimo tako, da pri obeh številih poiščemo skupne osnove in pri vsaki skupni osnovi uporabimo manjšo potenco. Najmanjši skupni večkratnik dobimo tako, da pri obeh številih uporabimo vse različne osnove in največje potence.

8 rešenih zgledov

Klikni na sliko in poglej 🙂

NARAVNA IN CELA ŠTEVILA - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Naravna števila
 • Cela števila
 • Potence z naravnimi eksponenti
 • Izrazi
60 strani, 103 naloge

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

NARAVNA ŠTEVILA

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • seštevati, odštevati in množiti naravna števila
 • zapisati izraz po besedilu
 • izpostaviti skupni faktor
 • poenostaviti izraze s spremenljivkami
 • izračunati vrednost izraza pri danih vrednostih spremenljivk
 • besedilne naloge
24 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

GEOMETRIJA V RAVNINI - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • Skladnost in merjenje
 • Vzporednost in pravokotnost, toge preslikave
 • Trikotnik
 • Štirikotniki in pravilni n – kotniki
 • Krožnica in krog
 • Podobnost
 • Podobnost v pravokotnem trikotniku
101 strani, 197 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂