LINEARNE ENAČBE Z ENO NEZNANKO

9razred-splet

REŠEVANJE ENAČB:

 • Vse člene, ki imajo neznanko (x) zapišemo na levo stran, vsa števila pa na desno stran.
 • Skrčimo (seštejemo ali odštejemo) obe strani enačbe.
 • Enačbo delimo s številom, ki je pred x.
 • Zapišemo vrednost x.

EKVIVALENTNI ENAČBI imata isto množico rešitev.

25 rešenih zgledov

Klikni na sliko in poglej 🙂

KLIKNI, ČE ŽELIŠ DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

IZRAZI - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Izrazi s spremenljivkami
 • Množenje dvočlenika z dvočlenikom
 • Kvadrat dvočlenika
 • Produkt vsote in razlike dveh enakih členov – razlika kvadratov
 • Razstavljanje izrazov
 • Algebrski ulomki
 • Računanje z algebrskimi ulomki
 • Preverjanje
62 strani, 95 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

IZRAZI S SPREMENLJIVKAMI

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • seštevati in odštevati veččlenike
 • množiti enočlenik z veččlenikom
 • poenostaviti izraze s spremenljivkami
 • izračunati vrednost izraza za dane vrednosti spremenljivk
 • izpostaviti skupni faktor
16 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂