NPZ - 9. RAZRED

Rešena pola za redni rok 2017

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

FUNKCIJA

VSEBINA:
 • Številska premica in koordinatni sistem
 • Odvisnost dveh količin; funkcija
 • Linearna funkcija
 • Graf linearne funkcije in enačba premice
 • Presečišče premice s koordinatnima osema in presečišče dveh premic
 • Preverjanje
44 strani, 61 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

PRIZMA

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • kaj je prizma
 • našteti vrste prizem
 • narisati skico prizme
 • izračunati površino tristrane, štiristrane in šeststrane prizme
 • izračunati prostornino tristrane štiristrane in šeststrane prizme
46 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

RAZMERJE IN SORAZMERJE

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • zapisati razmerje dveh količin
 • poenostaviti razmerje
 • ugotoviti kdaj sta dve razmerji enaki
 • kaj je sorazmerje in kako ga zapišeš
 • kako izračunaš neznani člen sorazmerja
11 rešenih nalog (67 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

NALOGE O STAROSTI

NALOGE O STAROSTI rešuješ z uporabo linearnih enačb.

 • Za neznanko izbereš najprimernejšo neznanko – v tem primeru je to Lanina starost danes (označiš jo z x).
 • Povežeš neznanko in znane količine: čez tri leta bo Lana stara (x+3) leta, pred enim letom je bila stara (x-1) leto
 • Sestaviš enačbo: x+3 = 2(x-1)
 • Rešitev enačbe je: x=5
 • Odgovor: Čez pet let.
17 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

LINEARNE ENAČBE Z ENO NEZNANKO

9razred-splet

REŠEVANJE ENAČB:

 • Vse člene, ki imajo neznanko (x) zapišemo na levo stran, vsa števila pa na desno stran.
 • Skrčimo (seštejemo ali odštejemo) obe strani enačbe.
 • Enačbo delimo s številom, ki je pred x.
 • Zapišemo vrednost x.

EKVIVALENTNI ENAČBI imata isto množico rešitev.

25 rešenih zgledov

Klikni na sliko in poglej 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

IZRAZI - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Izrazi s spremenljivkami
 • Množenje dvočlenika z dvočlenikom
 • Kvadrat dvočlenika
 • Produkt vsote in razlike dveh enakih členov – razlika kvadratov
 • Razstavljanje izrazov
 • Algebrski ulomki
 • Računanje z algebrskimi ulomki
 • Preverjanje
62 strani, 95 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

IZRAZI S SPREMENLJIVKAMI

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • seštevati in odštevati veččlenike
 • množiti enočlenik z veččlenikom
 • poenostaviti izraze s spremenljivkami
 • izračunati vrednost izraza za dane vrednosti spremenljivk
 • izpostaviti skupni faktor
16 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)