OBSEG KROGA

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • v kakšnem odnosu sta obseg in premer kroga
 • kaj je število π
 • kako izračunaš obseg kroga, če je dan njegov polmer ali premer
 • kako izračunaš polmer oziroma premer kroga, če je dan njegov obseg
22 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

PREMO SORAZMERJE

PREMO SORAZMERJE

Količini sta premosorazmerni, kadar sta v takšni odvisnosti, da tolikokrat kot se poveča (zmanjša) prva količina, tolikokrat se poveča (zmanjša) tudi druga količina.

Naloga: več kilometrov kot prevozimo, več bencina porabimo – količini sta premosorazmerni. Klikni na sliko in poglej nalogo 50.

21 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

DIAGONALE VEČKOTNIKA

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • narisati vse diagonale v danem večkotniku
 • izračunati koliko diagonal poteka iz enega oglišča n – kotnika
 • izračunati število diagonal večkotnika
 • ugotoviti za kateri večkotnik gre, če je dano število diagonal
 • reševati besedilne naloge
18 rešenih nalog (38 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

IZRAZI - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Izrazi s spremenljivkami
 • Poimenovanje izrazov in zapisovanje izrazov po besedilu
 • Množenje enočlenikov
 • Seštevanje in odštevanje enočlenikov
 • Seštevanje in odštevanje veččlenikov
 • Množenje veččlenika z enočlenikom
 • Izpostavljanje skupnega faktorja
 • Množenje veččlenikov
 • Preverjanje
75 strani, 125 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

EKVIVALENTNE IN IDENTIČNE ENAČBE

EKVIVALENTNI ENAČBI sta enačbi, ki imata različno obliko in enako rešitev.

Primer: 5x = 10 in 7x + 2 = 16      (obe enačbi imata rešitev x = 2)

IDENTIČNA ENAČBA ali IDENTITETA je enačba, pri kateri po poenostavitvi dobimo enakost 0x = 0. Identična enačba ima neskončno mnogo rešitev.

 

8 rešenih nalog (16 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

POTENCE

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • razložiti pojme: osnova, stopnja, potenca in vrednost potence
 • kako produkt enakih faktorjev zapišeš s potenco
 • kako izračunaš vrednost potence s pozitivno in negativno osnovo
 • kako potenciraš racionalna števila
14 rešenih nalog (96 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE CELIH ŠTEVIL

Sestevanje-in-odstevanje-celih-stevil-8R-splet

ŠTEVILI IMATA ISTI PREDZNAK: števili sešteješ in daš vsoti predznak + (če sta obe pozitivni) ali – (če sta obe negativni)

ŠTEVILI IMATA RAZLIČEN PREDZNAK: števili odšteješ in daš razliki predznak večjega po absolutni vrednosti

Kadar v računu nastopa več seštevancev ali odštevancev, lahko računaš od leve proti desni lepo po vrsti ali pa od vsote vseh seštevancev odšteješ vsoto vseh odštevancev.

-5+3-9+2-4-8+5+133+2+5+13 – (5+9+4+8) = 23 – 26 = -3

11 rešenih zgledov

Klikni na sliko in poglej 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

RACIONALNA ŠTEVILA - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Cela števila
 • Racionalna števila
 • Primerjanje in urejanje racionalnih števil
 • Nasprotna vrednost
 • Absolutna vrednost
 • Preverjanje
38 strani, 70 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

CELA ŠTEVILA

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • predstaviti cela števila na številski premici
 • ločiti med množicami naravnih in celih števil
 • ločiti pozitivna in negativna cela števila
 • uporabiti zapis negativnih celih števil v nalogah iz vsakdanjega življenja
 • primerjati cela števila po velikosti
21 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)