RAČUNANJE CELOTE IN DELA CELOTE

žepnina-odgovor

DEL CELOTE izračunaš tako, da celoto deliš z imenovalcem in množiš s števcem. 

Zanima nas, koliko je 3/4 od 40. To izračunaš tako, da 40 deliš s 4 in množiš s 3.

40:4 x 3 = 30

Jaki je ostalo 30 evrov, kar pomeni, da je porabil 10 evrov.

9 rešenih zgledov

Klikni na sliko in poglej 🙂

KLIKNI, ČE ŽELIŠ DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

NARAVNA ŠTEVILA - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
  • Večkratniki in delitelji naravnih števil
  • Praštevila in sestavljena števila
  • Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
  • Besedilne naloge
  • Preverjanje
35 strani, 87 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

VEČKRATNIKI IN DELITELJI NARAVNIH ŠTEVIL

KAJ MORAŠ ZNATI:
  • našteti prvih nekaj večkratnikov naravnega števila
  • zapisati množico večkratnikov nekega naravnega števila
  • določiti delitelje naravnega števila
  • zapisati množico deliteljev nekega naravnega števila
  • pravila za deljivost (z 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 in 25)
35 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂