KOTI IN NAČRTOVANJE ŠTIRIKOTNIKOV

KAJ MORAŠ ZNATI: 
 • katere vrste štirikotnikov poznamo
 • kolikšna je vsota notranjih in zunanjih kotov
 • izračunati neznane notranje in zunanje kote štirikotnika
 • načrtati poljubni štirikotnik
18 rešenih nalog (26 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

VRSTE TRIKOTNIKOV

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • kaj je trikotnik
 • kako označujemo oglišča, stranice in kote v trikotniku
 • kaj je orientacija trikotnika
 • poimenovati trikotnike glede na dolžine stranic (enakostranični, enakokraki, raznostranični)
 • poimenovati trikotnike glede na velikost notranjih kotov (ostrokotni, pravokotni, topokotni)
 • kateri trikotniki so osno simetrični
13 rešenih nalog (21 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

PRESLIKAVE - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Zrcaljenje čez premico
 • Zrcaljenje čez točko
 • Vzporedni premik in zasuk
 • Simetrala daljice
 • Simetrala kota
 • Načrtovanje kotov s šestilom
 • Sovršna kota in sokota
 • Koti z vzporednimi kraki
 • Preverjanje
49 strani, 100 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE ULOMKOV Z ENAKIMI IMENOVALCI

SEŠTEVANJE ULOMKOV Z ENAKIMI IMENOVALCI: števce sešteješ, imenovalec pa prepišeš

ODŠTEVANJE ULOMKOV Z ENAKIMI IMENOVALCI: števce odšteješ, imenovalec pa prepišeš

25 rešenih nalog ( 114 različnih primerov )

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

RAČUNANJE CELOTE IN DELA CELOTE

žepnina-odgovor

DEL CELOTE izračunaš tako, da celoto deliš z imenovalcem in množiš s števcem. 

Zanima nas, koliko je 3/4 od 40. To izračunaš tako, da 40 deliš s 4 in množiš s 3.

40:4 x 3 = 30

Jaki je ostalo 30 evrov, kar pomeni, da je porabil 10 evrov.

9 rešenih zgledov

Klikni na sliko in poglej 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

NARAVNA ŠTEVILA - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Večkratniki in delitelji naravnih števil
 • Praštevila in sestavljena števila
 • Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
 • Besedilne naloge
 • Preverjanje
35 strani, 87 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

VEČKRATNIKI IN DELITELJI NARAVNIH ŠTEVIL

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • našteti prvih nekaj večkratnikov naravnega števila
 • zapisati množico večkratnikov nekega naravnega števila
 • določiti delitelje naravnega števila
 • zapisati množico deliteljev nekega naravnega števila
 • pravila za deljivost (z 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 in 25)
35 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)