NARAVNA ŠTEVILA - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Množica naravnih števil
 • Primerjanje in urejanje števil
 • Velika števila
 • Zaokroževanje števil
 • Večkratniki naravnih števil
 • Delitelji naravnih števil
 • Pravila za deljivost naravnih števil
 • Rimske številke
 • Preverjanje
57 strani, 129 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

MNOŽICA NARAVNIH ŠTEVIL

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • predstaviti naravna števila na številski premici
 • zapisati naravna števila z besedami
 • zapisati naravna števila z desetiškimi enotami in večkratniki desetiških enot
 • zapisati naravna števila s potencami števila 10
21 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂