SEŠTEVANJE NARAVNIH ŠTEVIL

SEŠTEVANJE NARAVNIH ŠTEVIL je računska operacija, ki dvema naravnima številoma priredi njuno vsoto, ki je tudi naravno število.

Poznati moraš dva računska zakona:

 • ZAKON O ZAMENJAVI SEŠTEVANCEV: vsota se ne spremeni, če zamenjamo vrstni red seštevancev: 2+3 = 3+2
 • ZAKON O ZDRUŽEVANJU SEŠTEVANCEV: vsota se ne spremeni, če k vsoti prvih dveh števil prištejemo tretje število ali če k prvemu številu prištejemo vsoto drugega in tretjega števila: (2+3)+4 = 2+(3+4)
14 rešenih nalog (53 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

MERJENJE IN NAČRTOVANJE KOTOV

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • osnovno mersko enoto za merjenje kotov
 • kako ocenimo velikosti kotov
 • kako rišemo in merimo kote
 • velikosti posameznih vrst kotov
 • reševati problemske naloge (npr. urni kazalci)
13 rešenih nalog (37 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

KLIKNI, ČE ŽELIŠ DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

DELI CELOTE

ema---knjige-splet
KAJ MORAŠ ZNATI:
 • kaj je ulomek
 • kaj je števec, imenovalec, ulomkova črta
 • kako zapišemo ulomke z besedami
 • kako z ulomkom zapišemo dele celot, ki so večji od celote
 • ugotoviti, kolikšen del lika je pobarvan
 • pobarvati ustrezen del lika 
 • rešiti enostavne besedilne naloge
21 rešenih nalog (60 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

KLIKNI, ČE ŽELIŠ DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

NARAVNA ŠTEVILA - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Množica naravnih števil
 • Primerjanje in urejanje števil
 • Velika števila
 • Zaokroževanje števil
 • Večkratniki naravnih števil
 • Delitelji naravnih števil
 • Pravila za deljivost naravnih števil
 • Rimske številke
 • Preverjanje
57 strani, 129 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

MNOŽICA NARAVNIH ŠTEVIL

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • predstaviti naravna števila na številski premici
 • zapisati naravna števila z besedami
 • zapisati naravna števila z desetiškimi enotami in večkratniki desetiških enot
 • zapisati naravna števila s potencami števila 10
21 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂