ZAPISKI ZA 8. RAZRED

Obseg kroga

Obseg kroga lahko izračunaš po formuli o = 2πr, kjer je r polmer kroga, za π vzameš pa približek 3,14 ali 22/7. V zapiskih najdeš nekaj rešenih nalog s pomočjo katerih se lahko naučiš kako izračunaš obseg kroga, če imaš dan polmer ali premer, ter kako izračunaš polmer, če je dan obseg kroga. 

Še več nalog za vajo in razlage kako izračunaš dolžino krožnega loka, ploščino kroga in ploščino krožnega izseka, poleg pa še ogromno nalog iz uporabe Pitagorovega izreka ter računanja površine in prostornine kocke in kvadra najdeš v knjjigi Rešene matematične naloge za 8. razred – 4. del, v kateri je kar 227 rešenih nalog iz poglavij

 • Krog in deli kroga
 • Pitagorov izrek
 • Kocka in kvader

Množenje veččlenikov

Enočlenik množimo z veččlenikom tako, da vsak člen veččlenika pomnožimo z enočlenikom. Veččlenik množimo z veččlenikom tako, da množimo “vsakega z vsakim.”

V zapiskih te čaka 40 rešenih primerov množenja veččlenika z enočlenikom in množenja veččlenikov. 

Še več nalog in dodatnih vaj najdeš v knjigi in učilnici. Razloženo je: 

 • kaj je spremenljivka,
 • poimenovanje izrazov in zapisovanje izrazov po besedilu,
 • seštevanje in odštevanje enočlenikov,
 • množenje enočlenikov,
 • seštevanje in odštevanje veččlenikov,
 • množenje veččlenika z enočlenikom,
 • izpostavljanje skupnega faktorja,
 • množenje veččlenikov.

Ker verjamem, da zmoreš.💙 Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude. 

Kvadratni koren produkta in količnika

Kvadratni koren produkta lahko izračunamo na dva načina. Lahko najprej koreniš in nato množiš, ali pa najprej množiš in nato koreniš (odvisno od primera).

Enako je s kvadratnim korenom količnika: najprej deliš in nato koreniš ali najprej koreniš in nato deliš.

V zapiskih najdeš 19 rešenih primerov.

Če potrebuješ dodatne vaje in rešene naloge, jih najdeš v učilnici Znamza5. Čaka te kar 88 nalog (500 različnih primerov) iz poglavja Potence in koreni, ki so rešene brez izpuščenih korakov z vsemi formulami in postopki reševanja. 

Razloženo je:

 • kaj je potenca in kako potenciramo, 
 • kako množimo in delimo potence z enako osnovo in kako jih potenciramo,
 • kako rešujemo izraze s potencami,
 • kaj je kvadratni koren in kako ga izračunamo,
 • kako izračunamo kvadratni koren produkta in količnika,
 • delno korenjenje in racionalizacija,
 • kako rešujemo izraze s koreni.

Potence

V zapiskih najdeš 13 rešenih nalog (96 različnih primerov) iz katerih se lahko naučiš kako zapišemo s potenco produkt enakih faktorjev, kako zapišemo potenco kot produkt, kako je s predznaki pri potenciranju, kako primerjamo potence po velikosti in kako zapišemo potenco z negativnim eksponentom kot ulomek in obratno.

Scroll to Top

samo še do 15.7. lahko naročiš

Komplete knjig

Dan
Ura
Min
Sec

po znižani ceni