ZAPISKI ZA 6. RAZRED

Ploščina pravokotnika in kvadrata

Ploščina pravokotnika  izračunamo po formuli p = a×b, kjer je a dolžina, b pa širina pravokotnika.

Ploščino kvadrata  izračunamo po formuli p = a×a.

Ploščino sestavljenih likov izračunaš tako, da lik razdeliš na kvadrate in pravokotnike. Izračunaš ploščine posameznih delov in jih nato sešteješ.

V zapiskih najdeš nekaj rešenih nalog iz računanja ploščin pravokotnika in kvadrata.

Še več nalog za vajo najdeš v knjigi Rešene matematične naloge za 6. razred – 3. del, v kateri je kar 223 rešenih nalog iz poglavij

 • Koti in merjenje kotov
 • Krožnica in krog
 • Obseg, ploščina, površina in prostornina

Osnovni geometrijski pojmi

Premica je neomejena ravna črta.

Daljica je s točkama omejena črta, poltrak pa je samo na eni strani omejen s točko.

Ravnina je neomejena ravna ploskev.

V zapiskih najdeš rešene zglede iz čistih osnov geometrije.

Potrebuješ delovni zvezek za vajo? Najdeš ga TUKAJ >>

Enačbe

Enačba je zapis, ki vsebuje enačaj in neznanko. Rešitev enačbe je vsako število, pri katerem sta leva in desna stran enačbe enaki.

VSEBINA: 

 • 12 rešenih nalog (28 različnih primerov) iz katerih se lahko naučiš reševati enačbe s pomočjo preglednice in s pomočjo diagrama, kako ugotoviš ali je dano število rešitev enačbe ter kako rešujemo različne tipe enačb.

Še več nalog in dodatnih vaj najdeš v knjigi in učilnici. Razloženo je: 

 • kaj je enačba in kaj je rešitev enačbe, 
 • reševanje enačb s pomočjo preglednice,
 • kako ugotoviš ali je dano število rešitev enačbe,
 • reševanje enačb s pomočjo diagrama,
 • kateri so različni tipi enačb in kako jih rešujemo,
 • kako zapišemo enačbo po besedilu,
 • kaj je neenačba in kaj je množica rešitev neenačbe,
 • reševanje neenačb,
 • kako zapišemo neenačbo po besedilu

Seštevanje in odštevanje decimalnih števil

VSEBINA: 

 • 15 rešenih nalog (63 različnih primerov) iz seštevanja in odštevanja decimalnih števil

Še več nalog in dodatnih vaj najdeš v knjigi in učilnici.  Čaka te kar 81 nalog (311 različnih primerov) iz poglavja Računanje z decimalnimi števili, ki so rešene brez izpuščenih korakov z vsemi formulami in postopki reševanja. Razloženo je: 

 • seštevanje in odštevanje decimalnih števil
 • reševanje izrazov s seštevanjem in odštevanjem
 • množenje in deljenje s potencami števila 10
 • pretvarjanje merskih enot
 • množenje in deljenje decimalnih števil
 • računanje izrazov z vsemi računskimi operacijami

Vse o ulomkih

Ulomek je število, ki predstavlja enega ali več delov celote. Števec nam pove, koliko enakih delov celote vzamemo, imenovalec pa, na koliko enakih delov je celota razdeljena.

Rimske številke

Kratko in jedrnato o pravilih zapisovanja rimskih številk, tabela števil in nekaj rešenih zgledov.

Scroll to Top

samo še do 15.7. lahko naročiš

Komplete knjig

Dan
Ura
Min
Sec

po znižani ceni