9. RAZRED

Snov za 9. razred je razdeljena na 7 poglavij. V vsakem poglavju je delovni zvezek v katerem so prepisane vse naloge iz tega poglavja. Lahko ga natisneš in vanj rešuješ. Sledijo podpoglavja z izbranimi rešenimi nalogami in formulami, ki so potrebne za tisto snov. Na koncu vsakega poglavja je še preverjanje – krajši test sestavljen iz približno 10 nalog, da lahko preveriš svoje znanje.

Naloge so prilagojene učnemu načrtu za 9. razred. Postopki so pregledni, razumljivi in ustrezajo nivoju znanja devetošolcev. Zapiski so barvni in ročno napisani, da je učenje prijetnejše. V zbirki so naloge različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Na strani je tudi 20 rešenih NPZ pol – od leta 2007 do 2019.

793 rešenih nalog
553 strani zapiskov
8 delovnih zvezkov
20 rešenih NPZ

Si predstavljaš, da bi ti bile na voljo rešene naloge, razlage, formule in nekdo, ki ti bo odgovoril na vprašanje, ko bo to potrebno?

Ker ti ne bo potrebno brskati po knjigah in zvezkih, iskati pravilnih formul in postopkov, ti bo ostalo več časa za pomembnejše stvari 🙂 Veš, uspeh velikokrat ni naključje, ampak je posledica dela in pravih izbir. Prepričana sem, da znaš in zmoreš, samo pristopiti je potrebno na pravilen način. 

Pokukaj v učilnico 🙂

Play Video

Vsebina poglavij

 • Izrazi s spremenljivkami
 •  Množenje dvočlenika z dvočlenikom
 • Kvadrat dvočlenika
 • Produkt vsote in razlike dveh enakih členov – razlika kvadratov
 • Razstavljanje izrazov
 • Algebrski ulomki
 • Računanje z algebrskimi ulomki
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Linearne enačbe z eno neznanko
 • Enačbe z oklepaji in razcepne enačbe
 • Enačbe z ulomki
 • Neenačbe
 • Izražanje neznanih količin iz formul
 • Algebrske enačbe
 • Sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Naloge o številih
 • Naloge o starosti
 • Naloge iz geometrije
 • Naloge iz vsakdanjika
 • Naloge o gibanju
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Razmerje in sorazmerje
 • Besedilne naloge iz razmerja in sorazmerja
 • Premo sorazmerje
 • Obratno sorazmerje
 • Razmerje dolžin daljic
 • Podobnost in podobni trikotniki
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Odnosi med geometrijskimi elementi v prostoru
 • Prizma
 • Valj
 • Piramida
 • Stožec
 • Krogla
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Številska premica in koordinatni sistem
 • Odvisnost dveh količin; funkcija
 • Linearna funkcija
 • Graf linearne funkcije in enačba premice
 • Presečišče premice s koordinatnima osema in presečišče dveh premic
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Srednje vrednosti in mere razpršenosti podatkov
 • Verjetnost
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?

Kaj dobiš?

Dostop do vseh nalog v učilnici

Do rešenih nalog lahko dostopaš za 3 mesece, 6 mesecev ali 12 mesecev. Dostop je omejen samo časovno, ne pa tudi vsebinsko. Odklene se celotna stran, tako da lahko vedno pogledaš tudi snov iz prejšnjih let (brskanje po starih zvezkih in knjigah ne bo več potrebno).

E - delovne zvezke

Vse naloge, ki so na strani so prepisane v delovnih zvezkih. Delovne zvezke lahko natisneš in vanje rešuješ. Na spletu nato samo preveriš rešitve.

Podpora in članstvo v zaprti FB skupini

Če se ti bo zdelo karkoli na strani nerazumljivo razloženo, me lahko kontaktiraš na mail urska@znamza5.si. Ti bom poskusila razložiti na drug način ali pogledala tvojo rešitev.

Vsem naročnikom dostopa podarjam ekskluzivno članstvo v zaprti Facebook skupini. V skupini bomo razpravljali o praktičnih primerih in reševali naloge in težave, ki se bodo tebi in tvojim ‘sošolcem’ pojavljale pri učenju.

Po prijavi in vplačilu prejmeš moj email, v katerem bo vključena povezava do zaprte Facebook skupine. Nato oddaš zahtevo za članstvo in jaz te potrdim. Pridružijo se nam lahko tudi starši:)

Scroll to Top
small_c_popup.png

Prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?