9. razred

Rešene naloge SO PRILAGOJENE učnemu načrtu za 9. razred in so različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Snov za 9. razred je razdeljena na 7 poglavij in obsega kar 568 rešenih nalog na 484 straneh.

Vsa snov je zbrana v treh knjigah A4 formata. K vsaki knjigi spada še delovni zvezek v katerem so enake naloge kot v knjigi, le da niso rešene (prepisano je navodilo in dodan prostor za reševanje). Nalogo rešiš v delovni zvezek, v knjigi pa samo pogledaš rešitev.

568 rešenih nalog
484 strani
20 rešenih NPZ

V vsaki knjigi je dovolj nalog, tako da dodatnega gradiva ne potrebuješ (razen tistega, ki ga uporabljate pri pouku).  Pri reševanju sem pazila, da je razlaga enostavna, jasna in brez zapletanja in kompliciranja. Tako je fokus na reševanju nalog.

Rešene naloge so prilagojene učnemu načrtu. Poudarek je na tistih, ki se najpogosteje pojavljajo za domačo nalogo, na testih in na preverjanjih (izbrane so bile na podlagi 20 let izkušenj pri delu v učni pomoči).  Seveda so rešene tudi težje naloge, ne samo enostavni zgledi. 

Ob nakupu knjige ti poklonim tudi članstvo v zaprti FB skupini. Tam lahko vprašaš karkoli te zanima v zvezi z učenjem ali matematiko. Prilepiš lahko tudi kakšno svojo nalogo, ki je ne znaš rešiti. Tako nikoli več ne boš sam/a s svojimi matematičnimi težavami.

Podrobna vsebina poglavij

1.

Izrazi

Izrazi s spremenljivkami, Množenje dvočlenika z dvočlenikom, Kvadrat dvočlenika, Produkt vsote in razlike enakih členov – razlika kvadratov, Razstavljanje izrazov, Algebrski ulomki, Računanje z algebrskimi ulomki, Preverjanje

2.

Enačbe in neenačbe

Linearne enačbe z eno neznanko, Enačbe z oklepaji in razcepne enačbe, Enačbe z ulomki, Neenačbe, Izražanje neznanih količin iz formul, Algebrske enačbe, Sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama, Preverjanje

3.

Uporaba linearnih enačb pri reševanju besedilnih nalog

Naloge o številih, Naloge o starosti, Naloge iz geometrije, Naloge iz vsakdanjika, Naloge o gibanju, Preverjanje

4.

Sorazmerje in podobnost

Razmerje in sorazmerje, Besedilne naloge iz razmerja in sorazmerja, Premo sorazmerje, Obratno sorazmerje, Razmerje dolžin daljic, Podobnost in podobni trikotniki, Preverjanje

5.

Geometrijska telesa

Odnosi med geometrijskimi telesi, Prizma, Valj, Piramida, Stožec, Krogla, Preverjanje

6.

Funkcija

Številska premica in koordinatni sistem, Odvisnost dveh količin – funkcija, Linearna funkcija, Graf linearne funkcije in enačba premice, Presečišče premice s koordinatnima osema in presečišče dveh premic, Preverjanje

7.

Obdelava podatkov

Srednje vrednosti in mere razpršenosti podatkov, Verjetnost, Preverjanje

Naroči knjige

Rešene matematične naloge za 9. razred - 1. del

Izrazi

Enačbe in neenačbe

24.90 €

Rešene matematične naloge za 9. razred - 2. del

Uporaba linearnih enačb pri reševanju besedilnih nalog

Sorazmerje in podobnost

24.90 €

Rešene matematične naloge za 9. razred - 3. del

Geometrijska telesa

Funkcija

Obdelava podatkov

24.90 €

KOMPLET

Rešene matematične naloge za 9. razred - komplet

vsebuje vse tri knjige za 9. razred

56.90 €

NPZ - 9. razred - matematika

Rešene NPZ pole za 9. razred

21 rešenih pol  NPZ

od leta 2007 do 2020

256 rešenih nalog na 256 – ih straneh

26.90 €

Prelistaj knjige

Klikni na knjigo, ki jo želiš pogledati in odprlo se ti bo nekaj naključno izbranih strani.

Shelf Wood

Knjige so primerne zate, če...

Znanstveno je dokazano, da je pri vsaki stvari talenta manj kot 10%. Vse ostalo je trdo delo in vaja. To velja tudi za matematiko. 

Zdaj pa hitro nabavi knjige, da boš zvezda pri urah matematike. Jaz verjamem, da zmoreš.

Scroll to Top