9. RAZRED

Snov za 9. razred je razdeljena na 7 poglavij. V vsakem poglavju je delovni zvezek v katerem so prepisane vse naloge iz tega poglavja. Lahko ga natisneš in vanj rešuješ. Sledijo podpoglavja z izbranimi rešenimi nalogami in formulami, ki so potrebne za tisto snov. Na koncu vsakega poglavja je še preverjanje – krajši test sestavljen iz približno 10 nalog, da lahko preveriš svoje znanje.

Naloge so prilagojene učnemu načrtu za 9. razred. Postopki so pregledni, razumljivi in ustrezajo nivoju znanja devetošolcev. Zapiski so barvni in ročno napisani, da je učenje prijetnejše. V zbirki so naloge različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Na strani je tudi 21 rešenih NPZ pol – od leta 2006 do 2018.

793 rešenih nalog
553 strani zapiskov
8 delovnih zvezkov
21 rešenih NPZ

Si predstavljaš, da bi ti bile na voljo rešene naloge, razlage, formule in nekdo, ki ti bo odgovoril na vprašanje, ko bo to potrebno?

Ker ti ne bo potrebno brskati po knjigah in zvezkih, iskati pravilnih formul in postopkov, ti bo ostalo več časa za pomembnejše stvari 🙂 Veš, uspeh velikokrat ni naključje, ampak je posledica dela in pravih izbir. Prepričana sem, da znaš in zmoreš, samo pristopiti je potrebno na pravilen način. 

Vsebina poglavij

 • Izrazi s spremenljivkami
 •  Množenje dvočlenika z dvočlenikom
 • Kvadrat dvočlenika
 • Produkt vsote in razlike dveh enakih členov – razlika kvadratov
 • Razstavljanje izrazov
 • Algebrski ulomki
 • Računanje z algebrskimi ulomki
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Linearne enačbe z eno neznanko
 • Enačbe z oklepaji in razcepne enačbe
 • Enačbe z ulomki
 • Neenačbe
 • Izražanje neznanih količin iz formul
 • Algebrske enačbe
 • Sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Naloge o številih
 • Naloge o starosti
 • Naloge iz geometrije
 • Naloge iz vsakdanjika
 • Naloge o gibanju
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Razmerje in sorazmerje
 • Besedilne naloge iz razmerja in sorazmerja
 • Premo sorazmerje
 • Obratno sorazmerje
 • Razmerje dolžin daljic
 • Podobnost in podobni trikotniki
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Formule
 • Odnosi med geometrijskimi elementi v prostoru
 • Prizma
 • Valj
 • Piramida
 • Stožec
 • Krogla
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Številska premica in koordinatni sistem
 • Odvisnost dveh količin; funkcija
 • Linearna funkcija
 • Graf linearne funkcije in enačba premice
 • Presečišče premice s koordinatnima osema in presečišče dveh premic
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Srednje vrednosti in mere razpršenosti podatkov
 • Verjetnost
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?

Kako uporabljaš učilnico?

V učilnico se lahko prijavijo samo registrirani uporabniki. Na vrhu strani (zgornji desni kot v meniju) klikneš gumb Vstopi v učilnico. Tam se prijaviš s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobiš ob nakupu. 

V meniju klikneš osnovna šola – 9. razred.

Poiščeš poglavje, ki se ga želiš naučiti. V vsakem poglavju najdeš naloge in formule. Klikneš na željeno snov in odpre se datoteka z rešenimi nalogami.

Vse naloge, ki so v določenem poglavju, so prepisane v delovnem zvezku. Prepisana so navodila nalog, zraven je prostor za reševanje. Ob naročilu dostopa, prejmeš delovne zvezke na mail.

Scroll to Top
small_c_popup.png

Prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?