8. razred

Rešene naloge SO PRILAGOJENE učnemu načrtu za 8. razred in so različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Snov za 8. razred je razdeljena na 10 poglavij in obsega kar 783 rešenih nalog na 618 straneh.

Vsa snov je zbrana v štirih knjigah A4 formata. K vsaki knjigi spada še delovni zvezek v katerem so enake naloge kot v knjigi, le da niso rešene (prepisano je navodilo in dodan prostor za reševanje). Nalogo rešiš v delovni zvezek, v knjigi pa samo pogledaš rešitev.

783 rešenih nalog
618 strani
4 knjige

V vsaki knjigi je dovolj nalog, tako da dodatnega gradiva ne potrebuješ (razen tistega, ki ga uporabljate pri pouku). Pri reševanju sem pazila, da je razlaga enostavna, jasna in brez zapletanja in kompliciranja. Tako je fokus na reševanju nalog.

Rešene naloge so prilagojene učnemu načrtu. Poudarek je na tistih, ki se najpogosteje pojavljajo za domačo nalogo, na testih in na preverjanjih (izbrane so bile na podlagi 20 let izkušenj pri delu v učni pomoči).  Seveda so rešene tudi težje naloge, ne samo enostavni zgledi. 

Ob nakupu knjige ti poklonim tudi članstvo v zaprti FB skupini. Tam lahko vprašaš karkoli te zanima v zvezi z učenjem ali matematiko. Prilepiš lahko tudi kakšno svojo nalogo, ki je ne znaš rešiti. Tako nikoli več ne boš sam/a s svojimi matematičnimi težavami.

Podrobna vsebina poglavij

1.

RACIONALNA ŠTEVILA

Cela števila, Racionalna števila, Primerjanje in urejanje racionalnih števil, Nasprotna vrednost, Absolutna vrednost, Preverjanje

2.

Računanje z racionalnimi števili

Seštevanje in odštevanje celih števil, Seštevanje in odštevanje racionalnih števil, Množenje celih in racionalnih števil, Deljenje celih in racionalnih števil, Povezava računskih operacij, Preverjanje

3.

Potence in koreni

Potence, Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje potence, Potenciranje produkta in količnika, Izrazi s potencami, Kvadriranje racionalnih števil in izrazi s kvadrati števil, Kvadratni koren racionalnih števil, Kvadratni koren produkta in količnika, Delno korenjenje in racionalizacija, Izrazi s koreni, Preverjanje

4.

Izrazi

Izrazi s spremenljivkami, Poimenovanje izrazov in zapisovanje izrazov po besedilu, Množenje enočlenikov, Seštevanje in odštevanje enočlenikov, Seštevanje in odštevanje veččlenikov, Množenje veččlenika z enočlenikom, Izpostavljanje skupnega faktorja, Množenje veččlenikov, Preverjanje

5.

Enačbe in neenačbe

Reševanje enačb, Ekvivalentne in identične enačbe, Reševanje neenačb, Besedilne naloge, Preverjanje

6.

Funkcije in sorazmerja

Koordinatni sistem, Odvisnost in ponazarjanje količin, Premo sorazmerje, Graf premega sorazmerja, Premo sorazmerje in odstotki, Obratno sorazmerje in graf obratnega sorazmerja, Obdelava podatkov, Preverjanje

7.

Večkotniki

Večkotniki, Diagonale večkotnika, Koti večkotnika, Pravilni večkotniki, Obseg in ploščina večkotnika, Preverjanje

8.

Krog in deli kroga

Obseg kroga, Dolžina krožnega loka, Ploščina kroga, Ploščina krožnega izseka, Preverjanje

9.

Pitagorov izrek

Pitagorov izrek, Pitagorov izrek v pravokotniku in kvadratu, Pitagorov izrek v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku, Pitagorov izrek v rombu, deltoidu in trapezu, Preverjanje

10.

Kocka in kvader

Kocka, Kvader, Preverjanje

Naroči knjige

Rešene matematične naloge za 8. razred - 1. del

Racionalna števila

Računanje z racionalnimi števili

24.90 €

Rešene matematične naloge za 8. razred - 2. del

Potence in koreni

Izrazi

24.90 €

Rešene matematične naloge za 8. razred - 3. del

Enačbe in neenačbe

Funkcije in sorazmerja

Večkotniki

24.90 €

Rešene matematične naloge za 8. razred - 4. del

Krog in deli kroga

Pitagorov izrek

Kocka in kvader

24.90 €

KOMPLET

Rešene matematične naloge za 8. razred - komplet

vsebuje vse štiri knjige za 8. razred

56.90 €

Prelistaj knjige

Klikni na knjigo, ki jo želiš pogledati in odprlo se ti bo nekaj naključno izbranih strani.

Shelf Wood

Knjige so primerne zate, če...

Znanstveno je dokazano, da je pri vsaki stvari talenta manj kot 10%. Vse ostalo je trdo delo in vaja. To velja tudi za matematiko. 

Zdaj pa hitro nabavi knjige, da boš zvezda pri urah matematike. Jaz verjamem, da zmoreš.

Scroll to Top