8. RAZRED

Snov za 8. razred je razdeljena na 10 poglavij. V vsakem poglavju je delovni zvezek v katerem so prepisane vse naloge iz tega poglavja. Lahko ga natisneš in vanj rešuješ. Sledijo podpoglavja z izbranimi rešenimi nalogami in formulami, ki so potrebne za tisto snov. Na koncu vsakega poglavja je še preverjanje – krajši test sestavljen iz približno 10 nalog, da lahko preveriš svoje znanje.

Naloge so prilagojene učnemu načrtu za 8. razred. Postopki so pregledni, razumljivi in ustrezajo nivoju znanja osmošolcev. Zapiski so barvni in ročno napisani, da je učenje prijetnejše. V zbirki so naloge različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

783 rešenih nalog
570 strani zapiskov
10 delovnih zvezkov

Si predstavljaš, da bi ti bile na voljo rešene naloge, razlage, formule in nekdo, ki ti bo odgovoril na vprašanje, ko bo to potrebno?

Ker ti ne bo potrebno brskati po knjigah in zvezkih, iskati pravilnih formul in postopkov, ti bo ostalo več časa za pomembnejše stvari 🙂 Veš, uspeh velikokrat ni naključje, ampak je posledica dela in pravih izbir. Prepričana sem, da znaš in zmoreš, samo pristopiti je potrebno na pravilen način. 

Vsebina poglavij

 • Cela števila
 • Racionalna števila
 • Primerjanje in urejanje racionalnih števil
 • Nasprotna vrednost
 • Absolutna vrednost
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK
 • Seštevanje in odštevanje celih števil
 • Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
 • Množenje celih in racionalnih števil
 • Deljenje celih in racionalnih števil
 • Povezava računskih operacij
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK
 • Potence
 • Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje potence
 • Potenciranje produkta in količnika
 • Izrazi s potencami
 • Kvadriranje racionalnih števil in izrazi s kvadrati števil
 • Kvadratni koren racionalnih števil
 • Kvadratni koren produkta in količnika
 • Delno korenjenje in racionalizacija
 • Izrazi s koreni
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK
 • Izrazi s spremenljivkami
 • Poimenovanje izrazov in zapisovanje izrazov po besedilu
 • Množenje enočlenikov
 • Seštevanje in odštevanje enočlenikov
 • Seštevanje in odštevanje veččlenikov
 • Množenje veččlenika z enočlenikom
 • Izpostavljanje skupnega faktorja
 • Množenje veččlenikov
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK
 • Reševanje enačb
 • Ekvivalentne in identične enačbe
 • Reševanje neenačb
 • Besedilne naloge
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK
 • Koordinatni sistem
 • Odvisnost in ponazarjanje količin
 • Premo sorazmerje
 • Graf premega sorazmerja
 • Premo sorazmerje in odstotki
 • Obratno sorazmerje in graf obratnega sorazmerja
 • Obdelava podatkov
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK
 • Večkotniki
 • Diagonale večkotnika
 • Koti večkotnika
 • Pravilni večkotniki
 • Obseg in ploščina večkotnika
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK
 • Obseg kroga
 • Dolžina krožnega loka
 • Ploščina kroga
 • Ploščina krožnega izseka
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK
 • Pitagorov izrek
 • Pitagorov izrek v pravokotniku in kvadratu
 • Pitagorov izrek v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku
 • Pitagorov izrek v rombu, deltoidu in trapezu
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK
 • Kocka
 • Kvader
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI  ZVEZEK

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?

Kako uporabljaš učilnico?

V učilnico se lahko prijavijo samo registrirani uporabniki. Na vrhu strani (zgornji desni kot v meniju) klikneš gumb Vstopi v učilnico. Tam se prijaviš s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobiš ob nakupu. 

V meniju klikneš osnovna šola – 8. razred.

Poiščeš poglavje, ki se ga želiš naučiti. V vsakem poglavju najdeš naloge in formule. Klikneš na željeno snov in odpre se datoteka z rešenimi nalogami.

Vse naloge, ki so v določenem poglavju, so prepisane v delovnem zvezku. Prepisana so navodila nalog, zraven je prostor za reševanje. Ob naročilu dostopa, prejmeš delovne zvezke na mail.

Scroll to Top
small_c_popup.png

Prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?