7. RAZRED

Snov za 7. razred je razdeljena na 8 poglavij. V vsakem poglavju je delovni zvezek v katerem so prepisane vse naloge iz tega poglavja. Lahko ga natisneš in vanj rešuješ. Sledijo podpoglavja z izbranimi rešenimi nalogami in formulami, ki so potrebne za tisto snov. Na koncu vsakega poglavja je še preverjanje – krajši test sestavljen iz približno 10 nalog, da lahko preveriš svoje znanje.

Naloge so prilagojene učnemu načrtu za 7. razred. Postopki so pregledni, razumljivi in ustrezajo nivoju znanja sedmošolcev. Zapiski so barvni in ročno napisani, da je učenje prijetnejše. V zbirki so naloge različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

793 rešenih nalog
553 strani zapiskov
8 delovnih zvezkov

Si predstavljaš, da bi ti bile na voljo rešene naloge, razlage, formule in nekdo, ki ti bo odgovoril na vprašanje, ko bo to potrebno?

Ker ti ne bo potrebno brskati po knjigah in zvezkih, iskati pravilnih formul in postopkov, ti bo ostalo več časa za pomembnejše stvari 🙂 Veš, uspeh velikokrat ni naključje, ampak je posledica dela in pravih izbir. Prepričana sem, da znaš in zmoreš, samo pristopiti je potrebno na pravilen način. 

Vsebina poglavij

 • Večkratniki in delitelji naravnih števil
 • Praštevila in sestavljena števila
 • Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
 • Besedilne naloge
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Upodobitev ulomkov na številski premici
 • Računanje celote in dela celote
 • Razširjanje in krajšanje ulomkov
 • Ulomki kot količniki
 • Ulomki in decimalna števila
 • Urejanje ulomkov po velikosti
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Seštevanje in odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci
 • Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci
 • Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci
 • Množenje ulomka z naravnim številom
 • Množenje ulomka z ulomkom
 • Deljenje ulomka z naravnim številom
 • Deljenje ulomka z ulomkom
 • Številski izrazi
 • Besedilne naloge
 • Izrazi s spremenljivkami
 • Enačbe in neenačbe
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Zrcaljenje čez premico
 • Zrcaljenje čez točko
 • Vzporedni premik in zasuk
 • Simetrala daljice
 • Simetrala kota
 • Načrtovanje kotov s šestilom
 • Sovršna kota in sokota
 • Koti z vzporednimi kraki
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Vrste trikotnikov
 • Koti v trikotniku
 • Načrtovanje trikotnikov
 • Višine trikotnika
 • Trikotniku očrtana krožnica
 • Trikotniku včrtana krožnica
 • Težiščnice in težišče trikotnika
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Koti in načrtovanje štirikotnikov
 • Trapez
 • Paralelogram
 • Deltoid
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Večkotniki
 • Obseg in ploščina pravokotnika in kvadrata
 • Obseg in ploščina paralelograma
 • Obseg in ploščina trapeza
 • Obseg in ploščina trikotnika in deltoida
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Odstotki in promili
 • Računanje odstotkov
 • Računanje dela celote
 • Računanje celote
 • Koordinatna mreža
 • Prikaz podatkov
 • Aritmetična sredina
 • Medsebojno odvisne količine
 • Drevesni prikaz
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?

Kako uporabljaš učilnico?

V učilnico se lahko prijavijo samo registrirani uporabniki. Na vrhu strani (zgornji desni kot v meniju) klikneš gumb Vstopi v učilnico. Tam se prijaviš s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobiš ob nakupu. 

V meniju klikneš osnovna šola – 7. razred.

Poiščeš poglavje, ki se ga želiš naučiti. V vsakem poglavju najdeš naloge in formule. Klikneš na željeno snov in odpre se datoteka z rešenimi nalogami.

Vse naloge, ki so v določenem poglavju, so prepisane v delovnem zvezku. Prepisana so navodila nalog, zraven je prostor za reševanje. Ob naročilu dostopa, prejmeš delovne zvezke na mail.

Scroll to Top
small_c_popup.png

Prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?