7. razred

Rešene naloge SO PRILAGOJENE učnemu načrtu za 7. razred in so različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Snov za 7. razred je razdeljena na 8 poglavij in obsega kar 793 rešenih nalog na 607 straneh.

Vsa snov je zbrana v štirih knjigah A4 formata. K vsaki knjigi spada še delovni zvezek v katerem so enake naloge kot v knjigi, le da niso rešene (prepisano je navodilo in dodan prostor za reševanje). Nalogo rešiš v delovni zvezek, v knjigi pa samo pogledaš rešitev.

793 rešenih nalog
607 strani
4 knjige

V vsaki knjigi je dovolj nalog, tako da dodatnega gradiva ne potrebuješ (razen tistega, ki ga uporabljate pri pouku). Pri reševanju sem pazila, da je razlaga enostavna, jasna in brez zapletanja in kompliciranja. Tako je fokus na reševanju nalog.

Rešene naloge so prilagojene učnemu načrtu. Poudarek je na tistih, ki se najpogosteje pojavljajo za domačo nalogo, na testih in na preverjanjih (izbrane so bile na podlagi 20 let izkušenj pri delu v učni pomoči).  Seveda so rešene tudi težje naloge, ne samo enostavni zgledi. 

Ob nakupu knjige ti poklonim tudi članstvo v zaprti FB skupini. Tam lahko vprašaš karkoli te zanima v zvezi z učenjem ali matematiko. Prilepiš lahko tudi kakšno svojo nalogo, ki je ne znaš rešiti. Tako nikoli več ne boš sam/a s svojimi matematičnimi težavami.

Podrobna vsebina poglavij

1.

Naravna števila

Večkratniki in delitelji naravnih števil, Praštevila in sestavljena števila, Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik, Besedilne naloge, Preverjanje

2.

Ulomki

Upodobitev ulomkov na številski premici, Računanje celote in dela celote, Razširjanje in krajšanje ulomkov, Ulomki kot količniki, Ulomki in decimalna števila, Urejanje ulomkov po velikosti, Preverjanje

3.

Računanje z ulomki

Seštevanje in odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci, Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci, Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci, Množenje ulomka z naravnim številom, Množenje ulomka z ulomkom, Deljenje ulomka z naravnim številom, Deljenje ulomka z ulomkom, Številski izrazi, Besedilne naloge, Izrazi s spremenljivkami, Enačbe in neenačbe, Preverjanje

4.

Preslikave

Zrcaljenje čez premico, Zrcaljenje čez točko, Vzporedni premik in zasuk, Simetrala daljice, Simetrala kota, Načrtovanje kotov s šestilom, Sovršna kota in sokota, Koti z vzporednimi kraki, Preverjanje

5.

Trikotniki

Vrste trikotnikov, Koti v trikotniku, Načrtovanje trikotnikov, Višine trikotnika, Trikotniku očrtana krožnica, Trikotniku včrtana krožnica, Težiščnice in težišče trikotnika, Preverjanje

6.

Štirikotniki

Koti in načrtovanje štirikotnikov, Trapez, Paralelogram, Deltoid, Preverjanje

7.

Obsegi in ploščine

Večkotniki, Obseg in ploščina pravokotnika in kvadrata, Obseg in ploščina paralelograma, Obseg in ploščina trapeza, Obseg in ploščina trikotnika in deltoida, Preverjanje

8.

Podatki in odstotki

Odstotki in promili, Računanje odstotkov, Računanje dela celote, Koordinatna mreža, Prikaz podatkov, Aritmetična sredina, Medsebojno odvisne količine, Drevesni prikaz, Preverjanje

Naroči knjige

Rešene matematične naloge za 7. razred - 1. del

Naravna števila

Ulomki

24.90 €

Rešene matematične naloge za 7. razred - 2. del

Računanje z ulomki

Podatki in odstotki

24.90 €

Rešene matematične naloge za 7. razred - 3. del

Preslikave

Trikotniki

24.90 €

Rešene matematične naloge za 7. razred - 4. del

Štirikotniki

Obsegi in ploščine

24.90 €

KOMPLET

Rešene matematične naloge za 7. razred - komplet

vsebuje vse štiri knjige za 7. razred

56.90 €

Prelistaj knjige

Klikni na knjigo, ki jo želiš pogledati in odprlo se ti bo nekaj naključno izbranih strani.

Shelf Wood

Knjige so primerne zate, če...

Znanstveno je dokazano, da je pri vsaki stvari talenta manj kot 10%. Vse ostalo je trdo delo in vaja. To velja tudi za matematiko. 

Zdaj pa hitro nabavi knjige, da boš zvezda pri urah matematike. Jaz verjamem, da zmoreš.

Scroll to Top