6. RAZRED

Snov za 6. razred je razdeljena na 10 poglavij in obsega kar 702 rešeni nalogi na 629 straneh. Naloge so prilagojene učnemu načrtu za 6. razred in so različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Naloge so rešene brez izpuščenih korakov z vsemi potrebnimi formulami.

702 rešenih nalog
629 strani
13 rešenih NPZ

PREPROSTA RAZLAGA

Naloge so rešene korak za korakom, brez izpuščenih postopkov in z vsemi potrebnimi formulami. Če se ti pri reševanju zatakne, lahko vedno preveriš kje imaš napako.

ROČNI IN BARVNI ZAPISKI

Učenje iz urejenih in lepih zapiskov je prijetnejše in zato tudi bolj učinkovito.

RAZLIČNI TIPI NALOG

Naloge so prilagojene učnemu načrtu. Poudarek je na tistih, ki se najpogosteje pojavljajo v testih in preverjanjih.

PODPORA

Ob nakupu knjige ali dostopa se lahko vpišeš v zaprto skupino na Facebooku. Tam lahko vprašaš karkoli – od teoretičnih vprašanj do nalog, ki ti povzročajo preglavice. Rešimo vsako, še tako hudo težavo.

PRElistaj knjige

Klikni na knjigo, ki jo želiš pogledati in odprlo se ti bo nekaj naključno izbranih strani iz knjige.

Shelf Wood

Rešene naloge so na voljo v dveh oblikah: v knjigi ali e – učilnici. Pri nakupu knjige ti podarim še list s potrebnimi formulami (da jih ne bo treba iskati v knjigi) in delovni zvezek, v katerem so prepisana navodila vseh nalog iz knjige s prostorom za reševanje. Tako ti jih ne bo potrebno prepisovati in zapravljati dragocenega časa. Naloge rešuješ v delovni zvezek, v knjigi pa nato samo preveriš rešitve. 

Ker pa se zavedam, da je med učenjem najpomembnejša podpora, imamo na Znam za 5 svojo zaprto FB skupino. Tam lahko vprašaš karkoli (od teoretičnih vprašanj do nalog, ki ti povzročajo težave). Rešimo vsako nalogo in vprašanje. Če si bolj sramežljive sorte, mi lahko pošlješ nalogo na mail in jo objavim jaz anonimno.

Knjige lahko naročiš tudi na 070/153-255 ali urska@znamza5.si.

Dostop do e - učilnice

dostop do vseh 7909 rešenih nalog v elektronski obliki

za učenje z računalnikom, tablico ali telefonom

od 15.00 €

Rešene matematične naloge za 6. razred - 1. del

Naravna števila

Računanje z naravnimi števili

18.90 €

Rešene matematične naloge za 6. razred - 2. del

Ulomki in decimalna števila

Računanje z decimalnimi števili

Enačbe in neenačbe

Osnovni geometrijski pojmi

18.90 €

Rešene matematične naloge za 6. razred - 3. del

Koti in merjenje kotov

Krožnica in krog

Obseg, ploščina, površina in prostornina

Vzorci in zaporedja, obdelava podatkov

18.90 €

Rešene matematične naloge za 6. razred - komplet

vsebuje vse tri knjige za 6. razred

48.90 €

42.90 €

Rešene NPZ pole za 6. razred

13 rešenih pol  NPZ

od leta 2007 do 2019

136 rešenih nalog na 160 – ih straneh

17.90 €

Podrobna vsebina poglavij

 • Množica naravnih števil
 • Primerjanje in urejanje števil
 • Velika števila
 • Zaokroževanje števil
 • Večkratniki naravnih števil
 • Delitelji naravnih števil
 • Pravila za deljivost naravnih števil
 • Rimske številke
 • Preverjanje
 • Seštevanje naravnih števil
 • Odštevanje naravnih števil
 • Številski izrazi s seštevanjem in odštevanjem
 • Množenje naravnih števil
 • Potenciranje naravnih števil
 • Deljenje naravnih števil
 • Številski izrazi z vsemi računskimi operacijami
 • Zakon o razčlenjevanju
 • Izrazi s spremenljivkami
 • Preverjanje
 • Deli celote
 • Računanje delov celote
 • Različni zapisi ulomka in ulomki na številski premici
 • Desetiški ulomki in decimalna števila
 • Primerjanje in urejanje decimalnih števil
 • Zaokroževanje decimalnih števil
 • Preverjanje
 • Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
 • Številski izrazi s seštevanjem in odštevanjem
 • Množenje in deljenje s potencami števila 10
 • Množenje decimalnih števil
 • Deljenje decimalnih števil
 • Številski izrazi z decimalnimi števili
 • Preverjanje
 • Enačbe
 • Neenačbe
 • Preverjanje
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • Odnosi med geometrijskimi elementi v ravnini
 • Razdalja med točkama in skladnost daljic
 • Razdalja med točko in premico ter razdalja med vzporednicama
 • Preverjanje
 • Kot in označevanje kota
 • Merjenje in načrtovanje kotov
 • Velikost in vrste kotov
 • Skladnost kotov, grafično seštevanje in odštevanje kotov
 • Računanje s koti
 • Časovne enote in računanje z njimi
 • Preverjanje
 • Krožnica in krog
 • Medsebojna lega krožnic
 • Krožnica in premica
 • Središčni kot, krožni lok in krožni izsek
 • Preverjanje
 • Dolžinske enote in merjenje obsega
 • Obseg pravokotnika in kvadrata
 • Ploščinske enote in merjenje ploščine
 • Ploščina pravokotnika in kvadrata
 • Površina kvadra in kocke
 • Prostorninske enote in merjenje prostornine
 • Prostornina kvadra in kocke
 • Enote za merjenje mase
 • Preverjanje
 • Vzorci in zaporedja
 • Zbiranje in urejanje podatkov
 • Prikazovanje podatkov
 • Preverjanje

Pridruži se veliki množici zadovoljnih uporabnikov

Ker verjamem, da zmoreš.💙 Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude.

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?

Talenta je 10 odstotkov. Vse ostalo je trdo delo in neomejeno število ponovitev.

Scroll to Top

samo še do 15.7. lahko naročiš

Komplete knjig

Dan
Ura
Min
Sec

po znižani ceni