6. razred

Rešene naloge SO PRILAGOJENE učnemu načrtu za 6. razred in so različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Snov za 6. razred je razdeljena na 10 poglavij in obsega kar 702 rešenih nalog na 629 straneh.

Vsa snov je zbrana v treh knjigah A4 formata. K vsaki knjigi spada še delovni zvezek v katerem so enake naloge kot v knjigi, le da niso rešene (prepisano je navodilo in dodan prostor za reševanje). Nalogo rešiš v delovni zvezek, v knjigi pa samo pogledaš rešitev.

702 rešenih nalog
629 strani
14 rešenih NPZ

V vsaki knjigi je dovolj nalog, tako da dodatnega gradiva ne potrebuješ (razen tistega, ki ga uporabljate pri pouku). Pri reševanju sem pazila, da je razlaga enostavna, jasna in brez zapletanja in kompliciranja. Tako je fokus na reševanju nalog.

Rešene naloge so prilagojene učnemu načrtu. Poudarek je na tistih, ki se najpogosteje pojavljajo za domačo nalogo, na testih in na preverjanjih (izbrane so bile na podlagi 20 let izkušenj pri delu v učni pomoči).  Seveda so rešene tudi težje naloge, ne samo enostavni zgledi. 

Ob nakupu knjige ti poklonim tudi članstvo v zaprti FB skupini. Tam lahko vprašaš karkoli te zanima v zvezi z učenjem ali matematiko. Prilepiš lahko tudi kakšno svojo nalogo, ki je ne znaš rešiti. Tako nikoli več ne boš sam/a s svojimi matematičnimi težavami.

Podrobna vsebina poglavij

1.

Naravna števila

Množica naravnih števil, Primerjanje in urejanje števil, Velika števila, Zaokroževanje števil, Večkratniki naravnih števil, Delitelji naravnih števil, Pravila za deljivost naravnih števil, Rimske številke, Preverjanje

2.

Računanje z naravnimi števili

Seštevanje naravnih števil, Odštevanje naravnih števil, Številski izrazi s seštevanjem in odštevanjem, Množenje naravnih števil, Potenciranje naravnih števil, Deljenje naravnih števil, Številski izrazi z vsemi računskimi operacijami, Zakon o razčlenjevanju, Izrazi s spremenljivkami, Preverjanje

3.

Ulomki in decimalna števila

Deli celote, Računanje delov celote, Različni zapisi ulomka in ulomki na številski premici, Desetiški ulomki in decimalna števila, Primerjanje in urejanje decimalnih števil, Zaokroževanje decimalnih števil, Preverjanje

4.

Računanje z decimalnimi števili

Seštevanje in odštevanje decimalnih števil, Številski izrazi s seštevanjem in odštevanjem, Množenje in deljenje s potencami števila 10, Množenje decimalnih števil, Deljenje decimalnih števil, Številski izrazi z decimalnimi števili, Preverjanje

5.

Enačbe in neenačbe

Enačbe, Neenačbe, Preverjanje

6.

Osnovni geometrijski pojmi

Osnovni geometrijski pojmi, Odnosi med geometrijskimi elementi v ravnini, Razdalja med točkama in skladnost daljic, Razdalja med točko in premico ter razdalja med vzporednicama, Preverjanje

7.

KOTI IN MERJENJE KOTOV

Kot in označevanje kota, Merjenje in načrtovanje kotov, Velikost in vrste kotov, Skladnost kotov, grafično seštevanje in odštevanje kotov, Računanje s koti, Časovne enote in računanje z njimi, Preverjanje

8.

Krožnica in krog

Krožnica in krog, Medsebojna lega krožnic, Krožnica in premica, Središčni kot, krožni lok in krožni izsek, Preverjanje

9.

Obseg, ploščina, površina in prostornina

Dolžinske enote in merjenje obsega, Obseg pravokotnika in kvadrata, Ploščinske enote in merjenje ploščine, Ploščina pravokotnika in kvadrata, Površina kvadra in kocke, Prostorninske enote in merjenje prostornine, Prostornina kvadra in kocke, Enote za merjenje mase, Preverjanje

10.

Vzorci in zaporedja, obdelava podatkov

Vzorci in zaporedja, Zbiranje in urejanje podatkov, Prikazovanje podatkov, Preverjanje

Naroči knjige

Rešene matematične naloge za 6. razred - 1. del

Naravna števila

Računanje z naravnimi števili

24.90 €

Rešene matematične naloge za 6. razred - 2. del

Ulomki in decimalna števila

Računanje z decimalnimi števili

Enačbe in neenačbe

Osnovni geometrijski pojmi

24.90 €

Rešene matematične naloge za 6. razred - 3. del

Koti in merjenje kotov

Krožnica in krog

Obseg, ploščina, površina in prostornina

Vzorci in zaporedja, obdelava podatkov

24.90 €

KOMPLET

Rešene matematične naloge za 6. razred - komplet

vsebuje vse tri knjige za 6. razred

56.90 €

NPZ POLE

Rešene NPZ pole za 6. razred

14 rešenih pol  NPZ

od leta 2007 do 2020

146 rešenih nalog na 171 – ih straneh

22.90 €

Prelistaj knjige

Klikni na knjigo, ki jo želiš pogledati in odprlo se ti bo nekaj naključno izbranih strani.

Shelf Wood

Knjige so primerne zate, če...

Znanstveno je dokazano, da je pri vsaki stvari talenta manj kot 10%. Vse ostalo je trdo delo in vaja. To velja tudi za matematiko. 

Zdaj pa hitro nabavi knjige, da boš zvezda pri urah matematike. Jaz verjamem, da zmoreš.

Scroll to Top