6. RAZRED

Snov za 6. razred je razdeljena na 10 poglavij. V vsakem poglavju je delovni zvezek v katerem so prepisane vse naloge iz tega poglavja. Lahko ga natisneš in vanj rešuješ. Sledijo podpoglavja z izbranimi rešenimi nalogami in formulami, ki so potrebne za tisto snov. Na koncu vsakega poglavja je še preverjanje – krajši test sestavljen iz približno 10 nalog, da lahko preveriš svoje znanje.

Naloge so prilagojene učnemu načrtu za 6. razred. Postopki so pregledni, razumljivi in ustrezajo nivoju znanja šestošolcev . Zapiski so barvni in ročno napisani, da je učenje prijetnejše. V zbirki so naloge različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

702 rešenih nalog
559 strani zapiskov
10 delovnih zvezkov

Si predstavljaš, da bi ti bile na voljo rešene naloge, razlage, formule in nekdo, ki ti bo odgovoril na vprašanje, ko bo to potrebno?

Ker ti ne bo potrebno brskati po knjigah in zvezkih, iskati pravilnih formul in postopkov, ti bo ostalo več časa za pomembnejše stvari 🙂 Veš, uspeh velikokrat ni naključje, ampak je posledica dela in pravih izbir. Prepričana sem, da znaš in zmoreš, samo pristopiti je potrebno na pravilen način. 

Vsebina poglavij

 • Množica naravnih števil
 • Primerjanje in urejanje števil
 • Velika števila
 • Zaokroževanje števil
 • Večkratniki naravnih števil
 • Delitelji naravnih števil
 • Pravila za deljivost naravnih števil
 • Rimske številke
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Seštevanje naravnih števil
 • Odštevanje naravnih števil
 • Številski izrazi s seštevanjem in odštevanjem
 • Množenje naravnih števil
 • Potenciranje naravnih števil
 • Deljenje naravnih števil
 • Številski izrazi z vsemi računskimi operacijami
 • Zakon o razčlenjevanju
 • Izrazi s spremenljivkami
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Deli celote
 • Računanje delov celote
 • Različni zapisi ulomka in ulomki na številski premici
 • Desetiški ulomki in decimalna števila
 • Primerjanje in urejanje decimalnih števil
 • Zaokroževanje decimalnih števil
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
 • Številski izrazi s seštevanjem in odštevanjem
 • Množenje in deljenje s potencami števila 10
 • Množenje decimalnih števil
 • Deljenje decimalnih števil
 • Številski izrazi z decimalnimi števili
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Enačbe
 • Neenačbe
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • Odnosi med geometrijskimi elementi v ravnini
 • Razdalja med točkama in skladnost daljic
 • Razdalja med točko in premico ter razdalja med vzporednicama
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Koti in označevanje kota
 • Merjenje in načrtovanje kotov
 • Velikost in vrste kotov
 • Skladnost kotov, grafično seštevanje in odštevanje kotov
 • Računanje s koti
 • Časovne enote in računanje z njimi
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Krožnica in krog
 • Medsebojna lega krožnic
 • Krožnica in premica
 • Središčni kot, krožni lok in krožni izsek
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Dolžinske enote in merjenje obsega
 • Obseg pravokotnika in kvadrata
 • Ploščinske enote in merjenje ploščine
 • Ploščina pravokotnika in kvadrata
 • Površina kvadra in kocke
 • Prostorninske enote in merjenje prostornine
 • Prostornina kvadra in kocke
 • Enote za merjenje mase
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Vzorci in zaporedja
 • Zbiranje in urejanje podatkov
 • Prikazovanje podatkov
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?

Kako uporabljaš učilnico?

V učilnico se lahko prijavijo samo registrirani uporabniki. Na vrhu strani (zgornji desni kot v meniju) klikneš gumb Vstopi v učilnico. Tam se prijaviš s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobiš ob nakupu. 

V meniju klikneš osnovna šola – 6. razred.

Poiščeš poglavje, ki se ga želiš naučiti. V vsakem poglavju najdeš naloge in formule. Klikneš na željeno snov in odpre se datoteka z rešenimi nalogami.

Vse naloge, ki so v določenem poglavju, so prepisane v delovnem zvezku. Prepisana so navodila nalog, zraven je prostor za reševanje. Ob naročilu dostopa, prejmeš delovne zvezke na mail.

Scroll to Top
small_c_popup.png

Prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?