6. RAZRED

KROŽNICA IN KROG

  Krožnica in krog
  Medsebojna lega krožnic
  Krožnica in premica
  Središčni kot, krožni lok in krožni izsek
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK

OBSEG, PLOŠČINA, POVRŠINA IN PROSTORNINA

  Dolžinske enote in merjenje obsega
  Obseg pravokotnika in kvadrata
  Ploščinske enote in merjenje ploščine
  Ploščina pravokotnika in kvadrata
  Površina kvadra in kocke
  Prostorninske enote in merjenje prostornine
  Prostornina kvadra in kocke
  Enote za merjenje mase
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK

VZORCI IN ZAPOREDJA, OBDELAVA PODATKOV

  Vzorci
  Zaporedja
  Zbiranje in urejanje podatkov
  Prikazovanje podatkov
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK