6. RAZRED

Snov za 6. razred je razdeljena na 10 poglavij. V vsakem poglavju je delovni zvezek v katerem so prepisane vse naloge iz tega poglavja. Lahko ga natisneš in vanj rešuješ. Sledijo podpoglavja z izbranimi rešenimi nalogami in formulami, ki so potrebne za tisto snov. Na koncu vsakega poglavja je še preverjanje – krajši test sestavljen iz približno 10 nalog, da lahko preveriš svoje znanje.

Naloge so prilagojene učnemu načrtu za 6. razred. Postopki so pregledni, razumljivi in ustrezajo nivoju znanja šestošolcev . Zapiski so barvni in ročno napisani, da je učenje prijetnejše. V zbirki so naloge različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Na strani je tudi 13 rešenih NPZ pol – od leta 2007 do 2019.

702 rešenih nalog
559 strani zapiskov
10 delovnih zvezkov
13 rešenih NPZ

Si predstavljaš, da bi ti bile na voljo rešene naloge, razlage, formule in nekdo, ki ti bo odgovoril na vprašanje, ko bo to potrebno?

Ker ti ne bo potrebno brskati po knjigah in zvezkih, iskati pravilnih formul in postopkov, ti bo ostalo več časa za pomembnejše stvari 🙂 Veš, uspeh velikokrat ni naključje, ampak je posledica dela in pravih izbir. Prepričana sem, da znaš in zmoreš, samo pristopiti je potrebno na pravilen način. 

Pokukaj v učilnico 🙂

Play Video

Vsebina poglavij

 • Množica naravnih števil
 • Primerjanje in urejanje števil
 • Velika števila
 • Zaokroževanje števil
 • Večkratniki naravnih števil
 • Delitelji naravnih števil
 • Pravila za deljivost naravnih števil
 • Rimske številke
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Seštevanje naravnih števil
 • Odštevanje naravnih števil
 • Številski izrazi s seštevanjem in odštevanjem
 • Množenje naravnih števil
 • Potenciranje naravnih števil
 • Deljenje naravnih števil
 • Številski izrazi z vsemi računskimi operacijami
 • Zakon o razčlenjevanju
 • Izrazi s spremenljivkami
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Deli celote
 • Računanje delov celote
 • Različni zapisi ulomka in ulomki na številski premici
 • Desetiški ulomki in decimalna števila
 • Primerjanje in urejanje decimalnih števil
 • Zaokroževanje decimalnih števil
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
 • Številski izrazi s seštevanjem in odštevanjem
 • Množenje in deljenje s potencami števila 10
 • Množenje decimalnih števil
 • Deljenje decimalnih števil
 • Številski izrazi z decimalnimi števili
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Enačbe
 • Neenačbe
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • Odnosi med geometrijskimi elementi v ravnini
 • Razdalja med točkama in skladnost daljic
 • Razdalja med točko in premico ter razdalja med vzporednicama
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Koti in označevanje kota
 • Merjenje in načrtovanje kotov
 • Velikost in vrste kotov
 • Skladnost kotov, grafično seštevanje in odštevanje kotov
 • Računanje s koti
 • Časovne enote in računanje z njimi
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Krožnica in krog
 • Medsebojna lega krožnic
 • Krožnica in premica
 • Središčni kot, krožni lok in krožni izsek
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Dolžinske enote in merjenje obsega
 • Obseg pravokotnika in kvadrata
 • Ploščinske enote in merjenje ploščine
 • Ploščina pravokotnika in kvadrata
 • Površina kvadra in kocke
 • Prostorninske enote in merjenje prostornine
 • Prostornina kvadra in kocke
 • Enote za merjenje mase
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK
 • Vzorci in zaporedja
 • Zbiranje in urejanje podatkov
 • Prikazovanje podatkov
 • PREVERJANJE
 • DELOVNI ZVEZEK

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?

Kaj dobiš?

Dostop do vseh nalog v učilnici

Do rešenih nalog lahko dostopaš za 3 mesece, 6 mesecev ali 12 mesecev. Dostop je omejen samo časovno, ne pa tudi vsebinsko. Odklene se celotna stran, tako da lahko vedno pogledaš tudi snov iz prejšnjih let (brskanje po starih zvezkih in knjigah ne bo več potrebno).

E - delovne zvezke

Vse naloge, ki so na strani so prepisane v delovnih zvezkih. Delovne zvezke lahko natisneš in vanje rešuješ. Na spletu nato samo preveriš rešitve.

Podpora in članstvo v zaprti FB skupini

Če se ti bo zdelo karkoli na strani nerazumljivo razloženo, me lahko kontaktiraš na mail urska@znamza5.si. Ti bom poskusila razložiti na drug način ali pogledala tvojo rešitev.

Vsem naročnikom dostopa podarjam ekskluzivno članstvo v zaprti Facebook skupini. V skupini bomo razpravljali o praktičnih primerih in reševali naloge in težave, ki se bodo tebi in tvojim ‘sošolcem’ pojavljale pri učenju.

Po prijavi in vplačilu prejmeš moj email, v katerem bo vključena povezava do zaprte Facebook skupine. Nato oddaš zahtevo za članstvo in jaz te potrdim. Pridružijo se nam lahko tudi starši:)

Scroll to Top
small_c_popup.png

Prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?