6. RAZRED

VZORCI IN ZAPOREDJA, OBDELAVA PODATKOV

  Vzorci in zaporedja
  Zbiranje in urejanje podatkov
  Prikazovanje podatkov
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK