6. razred: Vse o ulomkih

Ulomek je število, ki predstavlja enega ali več enakih delov celote. 

Predstavljaj si, da imaš torto. Mama jo je razrezala na 8 ENAKIH kosov. Vsak kos predstavlja eno osmino torte. Če bi mama torto razrezala na štiri dele, bi vsak del predstavljal četrtino torte, če bi jo razrezala na enajst delov, bi bil pa vsak del ena enajstina…

Števec nam pove, koliko enakih delov celote vzamemo. V tem primeru bi vzela 3 kose torte.

Imenovalec nam pove, na koliko enakih delov je razdeljena celota. V tem primeru je torta razdeljena na 8 delov.

Ulomek beremo od zgoraj navzdol. najprej preberemo števec in nato imenovalec.

#1 Primer: 

RAČUNANJE CELOTE IN DELOV CELOTE

Del neke celote izračunamo tako, da celoto delimo z imenovalcem in nato pomnožimo s števcem.

V nekaterih primerih imamo dan del celote in iščemo celoto. Celoto izračunamo tako, da del delimo s števcem in nato množimo z imenovalcem.

#2 Primeri: 

Računanje dela celote

Računanje celote

ULOMKI NA ŠTEVILSKI PREMICI

Ulomek predstavlja:

  • eno celoto: števec je enak imenovalcu
  • del manjši od celote: števec je manjši od imenovalca
  • del večji od celote: števec je večji od imenovalca

DESETIŠKI ULOMKI IN DECIMALNA ŠTEVILA

Desetiški ulomki so ulomki, ki imajo v imenovalcu potenco števila 10. 

Desetiške ulomke lahko zapišemo kot decimalne številke. Decimalna številka ima toliko decimalk, kot ima desetiška enota ničel.

#3 Primeri: 

Primeri, ki so priloženi so iz knjige Rešene matematične naloge za 6. razred – 2. del, v kateri je kar 240 rešenih nalog iz poglavij

  • Ulomki in decimalna števila
  • Računanje z decimalnimi števili
  • Enačbe in neenačbe
  • Osnovni geometrijski pojmi

Se sliši naporno? A veš, da sploh ni, če imaš pred seboj rešene naloge in zglede s katerimi si lahko pomagaš. 🙂

prijavi se na novičke

Želiš prejemati brezplačne novičke, formule, naloge in delovne zvezke?